2.4 Připojení rozšiřujících modulů

Bezpečnostní relé (obj. č. 9159010) slouží ke zvýšení bezpečnosti mezi přístupovou jednotkou a připojeným elektrickým zámkem. Bezpečnostní relé výrazně zvyšuje bezpečnost připojeného elektrického zámku, protože zabraňuje odemčení zámku při vniknutí do přístupové jednotky 2N Access Unit M.Funkce:

Bezpečnostní relé je zařízení, které se instaluje mezi přístupovou jednotku (mimo bezpečnou zónu) a elektrický zámek (v bezpečné zóně). Bezpečnostní relé obsahuje relé, které může být aktivováno pouze tehdy, je-li detekována platná přístupová karta na jednotce.

Specifikace:

Pasivní spínač: vyveden spínací a rozpínací kontakt, max. 30 V / 1 A AC/DC

Spínaný výstup:

  • Při napájení bezpečnostního relé z interkomu je na výstupu dostupné 9 až 13 V DC podle napájení (PoE: 9 V; adaptér: napětí zdroje minus 1 V) / 400 mA DC.
  • Při napájení bezpečnostního relé z externího zdroje je na výstupu dostupné 12 V / 700 mA DC.

Rozměry: (56 x 31 x 24) mm

Hmotnost: 20 g

Instalace:

Bezpečnostní relé se instaluje na dvoudrátový kabel mezi přístupovou jednotkou a elektrickým zámkem v oblasti, která má být zabezpečena (typicky za dveřmi). Zařízení je napájeno a řízeno dvoudrátovým kabelem a může tak být přidáno do stávající instalace. Díky jeho kompaktním rozměrům, může být zařízení instalováno do standardní instalační krabice.


Připojení:

Připojte Bezpečnostní relé k přístupové jednotce následovně:

  • k aktivnímu výstupu (Active output)

Připojte elektrický zámek k Bezpečnostnímu relé následovně:

  • Ke spínanému výstupu.
  • K pasivnímu výstupu sériově s externím napájecím zdrojem.

Zařízení podporuje také odchodové tlačítko (Departure button) připojené ke svorkám ‘PB’ a ‘– HeliosIP/2N IP interkom’. Při stisku odchodového tlačítka se aktivuje výstup na 5 sekund.


Signalizace stavů:

Zelená LEDČervená LEDStav
blikánesvítíProvozní mód
svítínesvítíAktivován výstup
blikáblikáProgramovací mód – čeká se na inicializaci
svítíblikáChyba – přijat špatný kód


Konfigurace:

  • Připojte Bezpečnostní relé ke správně nastavenému security výstupu přístupové jednotky. Nastavení je popsáno v 2N Access Unit Konfiguračním manuálu. Ujistěte se, že alespoň jedna LED svítí nebo bliká.
  • Zmáčkněte a držte tlačítko Reset 5 sekund na Bezpečnostní relé, aby se zařízení přepnulo do programovacího módu (červená i zelená LED blikají).
  • Aktivujte výstupní spínač klávesnicí, telefonem apod. První kód poslaný z přístupové jednotky bude uložen v paměti a považován za platný. Po inicializaci kódu se Bezpečnostní relé přepne do provozního módu (zelená LED bliká). 

Upozornění

  • V případě obnovení originálního továrního nastavení na zařízení s firmwarem verze 2.18 nebo vyšší je nutné Bezpečnostní relé znovu naprogramovat podle výše uvedeného postupu.

Připojení:


Tip

Video tutoriál: Instalace a nastavení bezpečnostního relé