Access points / Přístupové body - definování přístupových bodů v 2N® Access Commanderu od verze 2.1

Od verze 2.1 lze v 2N® Access Commanderu u přidaných zařízení nově definovat až 2 přístupové body (odchod a příchod).
Přístupové body jsou použity pro zaznamenání vstupu nebo opuštění zóny. Jejich použití je nutné v případě, že se zařízení nachází na rozhraní mezi dvěma zónami a umožňují přesné sledování uživatelů při pohybu zónami.


Výhody

 • lepší sledování pohybu uživatelů z jedné zóny do druhé


V defaultu jsou v 2N® Access Commanderu "Přístupové body" deaktivovány.
Jak přístupové body nastavit


 • ve webovém rozhraní dané jednotky (2N® IP Intercom 2N® Access Unit...), jež má na sobě jeden nebo více modulů pro autentifikaci uživatelů,
  jděte do sekce Hardware > Rozšiřující moduly > daný modul > Dveře > zvolte Příchod, nebo Odchod, => v 2N® Access Commanderu poté Přístupový bod 1, nebo 2.
  Nezapomeňte nastavení uložit kliknutím na příslušné tlačítko vpravo dole:
 • následně jděte do sekce Hardware > Dveře > Pravidla pro příchod a Pravidla pro odchod - a ověřte, že je v požadovaném případě zaškrtnuto Přístup povolen.
  Potvrďte opět kliknutím na Uložit vpravo dole: 
 • ve webovém rozhraní 2N® Access Commanderu jděte do sekce Zóny a vpravo nahoře klikněte na ikonu ozubeného kola.
  Následně zaškrtnutím možnosti "Povolit přístupové body" rozdělíte použitá přístupová zařízení (2N® IP Intercom / 2N® Access Unit...)
  až na dvě "virtuální" jednotky (Přístupový bod 1 a Přístupový bod 2) v závislosti na tom, zda jste u daného zařízení
  aktivovali Pravidla pro příchod i Pravidla pro odchod, nebo pouze jednu z těchto možností (viz předchozí bod):

Jak přidat přístupové body do zóny


 • přidáváte-li v 2N® Access Commanderu nové zařízení do zóny poté, co jste aktivovali možnost "Povolit přístupové body" (viz poslední bod předchozí kapitoly),
  uvidíte ho již jako dvě různé položky - Přístupový bod 1 a Přístupový bod 2:
 • a u přidaných přístupových bodů poté vpravo vidíte i ikonku znázorňující druh autentifikace (čtečky), která je pro dany přístupový bod zvolena:

 • zónu pro dané přístupové body můžete u vybraného zařízení též přiřadit přímo v sekci Zařízení pod daným zařízením kliknutím na políčko Zóna - přístupový bod 1, resp ...2
  (potvrdíme kliknutím na ZMĚNIT): 

  Přístupový bod pro vstup do jedné zóny může být zároveň bodem pro výstup ze zóny jiné
  => nelze použít tentýž přístupový bod daného zařízení pro vstup, či výstup, u více zón najednou.Nastavení a použití vícenásobné autentifikace spolu s přístupovými body


 • Vzhledem k tomu, že nyní jsou v 2N® Access Commanderu volitelné jednotlivé přístupové body, a nejen celá zařízení,
  mohou se zásady vícenásobné autentifikace (MFA) konkrétní zóny vztahovat na oba přístupové body,
  včetně přístupového bodu pro výstup z dané zóny, což může být zároveň vstup do zóny jiné.

  Proto se můžete rozhodnout aplikovat zásadu MFA u konkrétní zóny pouze na přístupové body, které umožňují vstup do dané zóny.
  Ve webovém rozhraní 2N® Access Commanderu jděte do sekce Zóny > vybraná zóna > odstavec PŘÍSTUPY > Vícenásobná autentizace
  - zatrhněte volbu 
  "Použít vícenásobnou autentizaci jenom pro vstup do zóny" a následně potvrďte kliknutím na ZMĚNIT vpravo dole:Vliv na Přítomnost a Docházku

 • Přítomnost - jsou-li v 2N® Access Commanderu odpovídajícím způsobem nastaveny přístupové body,
  v přítomnosti u daného uživatele vidíme i zónu, ve které se právě "nachází": • Docházka - v Docházce skončí uživatelova "přítomnost" tehdy, použije-li přístupový bod "nevedoucí" do žádné zóny.