Anti-passback - jak nakonfigurovat v Access Commanderu

Funkce Anti-passback umožňuje rozšíření kontroly přístupů o monitoring zneužití práv pro opětovný vstup do vyhrazených prostor. 

Požadavky

Anti-passback vyžaduje

 • Access Commander 1.11 a novější
 • IP interkom / Access Unit s firmware 2.24 a novější
 • Licenci Enhanced Security nebo Gold v připojených zařízeních (Access Unity mají licenci již z výroby)
 • Alespoň dvě přístupové čtečky (RFID / bluetooth / čtečka otisku prstu / klávesnice)
 • Uzavřenost systému - nelze vstoupit/odejít z oblasti bez autorizace, nelze tedy odejít pomocí odchodového REX tlačítka apod.
 • Funkce vyžaduje trvalou činnost Access Commanderu. Musí být zajištěno spojení mezi Access Commanderem a zařízením.

Verze 3.0+

KROK 1: Nakonfigurujte základní přístupová pravidla pro uživatele.

Nakonfigurujte základní přístupová pravidla pro uživatele v Access Commanderu, pro názornost můžete využít naše video

*Video - Basic setup - 2N® Access Commander


KROK 2: Vysvětlení pojmů Přístupový bod 1 a Přístupový bod 2.

Pro funkci Anti-passback je nutné připojeným čtečkám zvolit režim - Přístupový bod 1 nebo Přístupový bod 2.

Access Unity a IP Interkomy s jednou čtečkou prosím nastavte jako Přístupový bod 1 (viz KROK 3).

V případě připojení rozšiřujících modulů:
a) Všechny rozšiřující čtečky, které jsou na stejné straně dveří jako hlavní jednotka, nastavte prosím jako Přístupový bod 1 (stejné u hlavní jednotky, viz KROK 3).


b) Všechny rozšiřující čtečky, které jsou na opačné straně dveří než je hlavní jednotka, nastavte prosím jako Přístupový bod 2 (viz KROK 3).KROK 3: Konfigurace zařízení pro Přístupový bod 1 a  Přístupový bod 2.

Přejděte do webového rozhraní zařízení. Můžete využít funce Access Commanderu:


Přejděte do sekce Hardware - Rozšiřující moduly a zadejte Přístupový bod 1 nebo Přístupový bod 2 danému modulu.

Přístupový bod 1 je zde zastoupen parametrem "Příchod", Přístupový bod 2 je zde zastoupen parametrem "Odchod".

"Příchod", "Odchod"

"Příchod" = Přístupový bod 1

"Odchod" = Přístupový bod 2

V případě, že zařízení bude pracovat pouze jako Přístupový bod 1, přejděte prosím do sekce Hardware - Dveře - Pravidla pro odchod a deaktivujte zde Přístupový bod 2 (=Pravidla pro odchod). V případě, že zařízení bude pracovat jako Přístupový bod 1 i Přístupový bod 2, aktivujte prosím oba Přístupové body (Pravidla pro odchod i Pravidla pro příchod).

Pokud deaktivujete oba Přístupové body (Pravidla pro příchod i Pravidla pro odchod), zařízení nepůjde přidat do oblasti funkce Anti-passback viz KROK 5.


KROK 4: Vytvořte oblast pro Anti-passback.

Přejděte do Access Commanderu - sekce Anti-passback - Seznam oblastí a vytvořte oblast pro Anti-passback.

KROK 5: Přidejte zařízení do vytvořené oblasti.

Ve vytvořené oblasti klikněte na PŘIDAT ZAŘÍZENÍ.

Zařízení nelze přidat, chybová zpráva

 • Pokud nelze zařízení přidat, zkontrolujte prosím viz KROK 3, že alespoň jeden Přístupový bod (Pravidla pro příchod nebo Pravidla pro Odchod) je aktivován.
 • V případě zobrazení chybové zprávy "Počet problémů k řešení" viz obrázek níže prosím zkontrolujte konfiguraci Přístupového bodu (Pravidla pro příchod nebo Pravidla pro Odchod) viz KROK 3. Následně doporučujeme smazat zařízení z Anti-passback oblasti a znovu jej přidat.


KROK 6: Zvolte, které Přístupové body mají být použity pro Vstup do oblasti a které pro Výstup (odchod) z oblasti. 

Klikněte na ikonu dvou šipek a zvolte, které Přístupové body mají být použity pro Vstup do oblasti a které pro Výstup (odchod) z oblasti. 

Příklad:


KROK 6: Zvolte typ Anti-passbacku.

Přejděte do Access Commanderu - sekce Anti-passback - Nastavení a zvolte typ Anti-passbacku.

  • Soft Anti-passback – porušením podmínek nedojde k omezení přístupu do Anti-passback oblasti, událost je pouze zaznamenána v logu s volitelnou notifikací administrátora.
  • Hard Anti-passback – porušením podmínek dojde k dočasnému nebo trvalému omezení přístupu do Anti-passback oblasti – odblokování dle časového limitu nebo na pokyn správce systému nebo průchodem přes odchodové zařízení.

KROK 7: Anti-passback je nastaven.

Funkce vyžaduje trvalou činnost Access Commanderu. Musí být zajištěno spojení mezi Access Commanderem a zařízením.

Případně s využitím kódové klávesnice:

Verze 2.7.1 a starší


KROK 1: Nakonfigurujte základní přístupová pravidla pro uživatele.

Nakonfigurujte základní přístupová pravidla pro uživatele v Access Commanderu, pro názornost můžete využít naše video

*Video - Basic setup - 2N® Access Commander


KROK 2: Vysvětlení pojmů Přístupový bod 1 a Přístupový bod 2.

Pro funkci Anti-passback je nutné připojeným čtečkám zvolit režim - Přístupový bod 1 nebo Přístupový bod 2.

Access Unity a IP Interkomy s jednou čtečkou prosím nastavte jako Přístupový bod 1 (viz KROK 3).

V případě připojení rozšiřujících modulů:
a) Všechny rozšiřující čtečky, které jsou na stejné straně dveří jako hlavní jednotka, nastavte prosím jako Přístupový bod 1 (stejné u hlavní jednotky, viz KROK 3).


b) Všechny rozšiřující čtečky, které jsou na opačné straně dveří než je hlavní jednotka, nastavte prosím jako Přístupový bod 2 (viz KROK 3).KROK 3: Konfigurace zařízení pro Přístupový bod 1 a  Přístupový bod 2.

Přejděte do webového rozhraní zařízení. Můžete využít funce Access Commanderu:


Přejděte do sekce Hardware - Rozšiřující moduly a zadejte Přístupový bod 1 nebo Přístupový bod 2 danému modulu.

Přístupový bod 1 je zde zastoupen parametrem "Příchod", Přístupový bod 2 je zde zastoupen parametrem "Odchod".

"Příchod", "Odchod"

"Příchod" = Přístupový bod 1

"Odchod" = Přístupový bod 2

V případě, že zařízení bude pracovat pouze jako Přístupový bod 1, přejděte prosím do sekce Hardware - Dveře - Pravidla pro odchod a deaktivujte zde Přístupový bod 2 (=Pravidla pro odchod). V případě, že zařízení bude pracovat jako Přístupový bod 1 i Přístupový bod 2, aktivujte prosím oba Přístupové body (Pravidla pro odchod i Pravidla pro příchod).

Pokud deaktivujete oba Přístupové body (Pravidla pro příchod i Pravidla pro odchod), zařízení nepůjde přidat do oblasti funkce Anti-passback viz KROK 5.


KROK 4: Vytvořte oblast pro Anti-passback.

Přejděte do Access Commanderu - sekce Anti-passback - Seznam oblastí a vytvořte oblast pro Anti-passback.

KROK 5: Přidejte zařízení do vytvořené oblasti.

Ve vytvořené oblasti klikněte na PŘIDAT ZAŘÍZENÍ.

Zařízení nelze přidat, chybová zpráva

 • Pokud nelze zařízení přidat, zkontrolujte prosím viz KROK 3, že alespoň jeden Přístupový bod (Pravidla pro příchod nebo Pravidla pro Odchod) je aktivován.
 • V případě zobrazení chybové zprávy "Počet problémů k řešení" viz obrázek níže prosím zkontrolujte konfiguraci Přístupového bodu (Pravidla pro příchod nebo Pravidla pro Odchod) viz KROK 3. Následně doporučujeme smazat zařízení z Anti-passback oblasti a znovu jej přidat.


KROK 6: Zvolte, které Přístupové body mají být použity pro Vstup do oblasti a které pro Výstup (odchod) z oblasti. 

Klikněte na ikonu dvou šipek a zvolte, které Přístupové body mají být použity pro Vstup do oblasti a které pro Výstup (odchod) z oblasti. 

Příklad:


KROK 6: Zvolte typ Anti-passbacku.

Přejděte do Access Commanderu - sekce Anti-passback - Nastavení a zvolte typ Anti-passbacku.

  • Soft Anti-passback – porušením podmínek nedojde k omezení přístupu do Anti-passback oblasti, událost je pouze zaznamenána v logu s volitelnou notifikací administrátora.
  • Hard Anti-passback – porušením podmínek dojde k dočasnému nebo trvalému omezení přístupu do Anti-passback oblasti – odblokování dle časového limitu nebo na pokyn správce systému nebo průchodem přes odchodové zařízení.

KROK 7: Anti-passback je nastaven.

Funkce vyžaduje trvalou činnost Access Commanderu. Musí být zajištěno spojení mezi Access Commanderem a zařízením.

Případně s využitím kódové klávesnice: