Lift Control / Ovládání výtahu - nastavení pomocí 2N® Access Commanderu

Ve 2N® Access Commanderu lze nastavit pravidla pro výtah a přístup do pater dle ověření uživatele pomocí RFID, PIN kódu, Bluetooth či otisku prstu.

Tento scénář je možný díky propojení 2N® IP Interkomu / 2N® Access Unity s AXIS A9188 I/O Relay Moduly (https://www.2n.cz/cs_CZ/produkty/vytahove-axis-rele).

Nejtypičtější scénáře pro zapojení jsou:

 1. Čtečka výrobce třetí strany je zapojená pomocí Wiegand rozhraní do 2N® Access Unity umístěné na kabině nebo ve strojovně výtahu. Tato 2N® Access Unita komunikuje přes IP protokol s Axis A9188, která je zapojená do kontroleru výtahu. Kontroler výtahu využívá ke komunikaci CANbus (či podobný) k ovládání tlačítek výtahu v kabině.
 2. 2N® Access Unita či 2N® IP Intercom je umístěn v kabině výtahu pomocí ethernet rozhraní a je spojen Ethernetovým kabelem se strojovnou výtahu. 2N® IP zařízení pak komunikuje s AXIS A9188 stejným způsobem jako v bodě 1.
 3. 2N® Access Unita či 2N® IP Intercom je umístěn v kabině výtahu bez ethernetového připojení. Ke spojení jsou využity 2Wire konvertéry, aby pomocí dvojlinky mohlo být 2N IP zařízení připojeno ke switchi s podporou PoE. 2N® IP zařízení pak komunikuje s AXIS A9188 stejným způsobem jako v bodě 1.

V současné době lze k jednomu 2N® IP zařízení připojit maximálně 5x AXIS A9188, lze tedy obsloužit maximálně 64 pater (8 pater na jedno AXIS 9188).

Požadavky

Řízení výtahu :

 • Access Commander 1.13 nebo novější
 • IP intercom / Access Units s firmwarem 2.27 nebo novějším
 • Lift licence (objednací číslo. 9137916 (Axis SKU 02001-001)  pro IP intercom nebo 9160401 pro Access unit (Axis SKU 02000-001) ) instalována v zařízení
  Lift licence NENÍ součástí GOLD licence a je třeba ji objednat dodatečně.
  Licence je dostupná pro tyto modely: 2N® IP Verso, 2N® IP Vario, 2N® IP Force, 2N® Access Unit, 2N® Access Unit 2.0.
 • AXIS A9188 I/O Relay Module (objednací číslo. 9160501, AXIS SKU 0820-001firmware 1.65.0.2 nebo novější


Technické parametry


 • AXIS A9188 komunikuje s výtahem pomocí vstupů a výstupů propojených vodiči.
 • 2N IP jednotka komunikuje s AXIS A9188 pomocí IP protokolu HTTPS
 • Čas sepnutí relé AXIS A9188 jsou pevně nastavena na 10 vteřin a tato doba odpovídá době po kterou může uživatel volit patra výtahu po jeho úspěšné autentifikaci.
 • K jednomu 2N zařízení lze připojit maximálně 8 AXIS A9188 I/O Relay Modulů.
 • Více než jedno 2N IP zařízení připojené ke stejnému AXIS A9188 není doporučeno.


Následující postup popisuje, jak nastavit pomocí Access Commanderu přístup pro uživatele do jednotlivých pater.

KROK 1: Nastavení AXIS A9188.

 • Fyzicky propojte vodiči relé na AXIS A9188 se vstupy na Kontroleru výtahu. Dokumentace k AXIS A9188 I/O Relay Module je dostupná na následující adrese: https://www.axis.com/en-us/products/axis-a9188/support-and-documentation
 • Zapojte AXIS A9188 I/O Relay Module do IP sítě pomocí ethernetového kabelu, aby bylo možné AXIS A9188 nastavit.
 • AXIS A9188 I/O Relay Module podporuje PoE a DHCP, pro jeho lokalizaci na síti použijte nástroj AXIS IP Utility který je ke stažení zde:  AXIS IP Utility • K přístupu do konfigurace AXIS A9188 I/O Relay Module použijte webový prohlížeč.
 • Výchozí přihlašovací údaje jsou:
  Uživatelské jméno: root
  Heslo: root
 • Přejděte kliknutí na  Preferences -> Additional configuration. • Zvolte sekci System Options -> Security -> Certificates a vyberte Create self-signed certificate, aby bylo možné s AXIS A9188 komunikovat pomocí HTTPS. • Přejděte na System Options -> Security -> HTTPS a vyberte certifikát vytvořený v předchozím kroku.Předchozí kroky lze vynechat, pokud při prvním připojení k AXIS A9188 jež je ve výchozích hodnotách, zvolíte na úvodní obrazovce možnost Use HTTPS


KROK 2: Configure 2N unit to communicate with AXIS 9188 I/O Relay Module


 • Zkontrolujte, že na 2N zařízení je nainstalovaná Lift licence (objednací číslo  9137916 pro IP Interkomy nebo 9160401 pro Access unity)
  Zkontrolujte, že na zařízení je firmware 2.27 či novější.
  Propojte 2N zařízení s AXIS A9188 I/O Relay Module. Toto lze provést v nastavení 2N zařízení v sekci Hardware - Lift Control nastavením IP adresy, jména a hesla AXIS kontroléru, aby se 2N jednotka mohla připojit na  AXIS A9188.


  Všechny AXIS A9188 jednotky musí mít nastavené stejné přihlašovací údaje.

  Maximální počet připojených AXIS A9188 k 2N zařízení je 5.

  Není doporučeno připojovat více 2N jednotek ke stejnému AXIS A9188

KROK 3: Nastavení oprávnění pro přístup do jednotlivých pater pomocí 2N® Access Commanderu

Verze 3.0+ 

 • Pro každé patro v budově vytvořte samostatnou zónu. • Zóny vytvořené pro jednotlivá patra přiřaďte do jednotlivých společností, ve kterých jsou uživatelé, kterým chcete povolit vstup do daných pater budovy. • Uživatele je třeba mít přiřazené do skupin. • V přístupových pravidlech vytvořte pravidla pro skupiny uživatelů a patřičných zón pro patra budovy

  (Nepovinné) K přístupovému pravidlu lze nastavit časový profil, který omezí přístup pro danou skupinu uživatelů. Pokud není časový profil zvolen, jedná se o časově neomezený přístup.
 • Přidejte 2N jednotku do Access Commanderu. Pokud má jednotka správnou licenci, zobrazí se u ní obrázek výtahu.
   


 • Zkontrolujte, že má jednotka aktivní funkci pro výtahy. Pokud ne, zapněte ji.

  Zařízení jež je aktivováno pro výtahy nelze přidávat do obvyklých zón. • V detailu 2N zařízení nastavíme, jaká patra v jaké budově toto zařízení obsluhuje. Je nutné vědět, jaké výstupy na AXIS A9188 jsou napojeny na jaké patro.

  (pro příklad kde je relé io_1_1 na AXIS A9188 propojeno aby aktivovalo 1. patro, je pak přístup přidán všem skupinám, které jsou spojeny v přístupových pravidlech se zónou do prvního patra.)(Nepovinné) KROK 4: Nastavení veřejného přístupu na patro.


 • Pro nastavení veřejného přístupu na patro postačí při nastavení zvolit Public Access při vytváření patra, které dané zařízení umožňuje dosáhnout.


Verze 2.7 a starší 

 • Pro každé patro v budově vytvořte samostatnou zónu. • Zóny vytvořené pro jednotlivá patra přiřaďte do jednotlivých společností, ve kterých jsou uživatelé, kterým chcete povolit vstup do daných pater budovy. • Uživatele je třeba mít přiřazené do skupin. • V přístupových pravidlech vytvořte pravidla pro skupiny uživatelů a patřičných zón pro patra budovy

  (Nepovinné) K přístupovému pravidlu lze nastavit časový profil, který omezí přístup pro danou skupinu uživatelů. Pokud není časový profil zvolen, jedná se o časově neomezený přístup.
 • Přidejte 2N jednotku do Access Commanderu. Pokud má jednotka správnou licenci, zobrazí se u ní obrázek výtahu.
   


 • Zkontrolujte, že má jednotka aktivní funkci pro výtahy. Pokud ne, zapněte ji.

  Zařízení jež je aktivováno pro výtahy nelze přidávat do obvyklých zón. • V detailu 2N zařízení nastavíme, jaká patra v jaké budově toto zařízení obsluhuje. Je nutné vědět, jaké výstupy na AXIS A9188 jsou napojeny na jaké patro.

  (pro příklad kde je relé io_1_1 na AXIS A9188 propojeno aby aktivovalo 1. patro, je pak přístup přidán všem skupinám, které jsou spojeny v přístupových pravidlech se zónou do prvního patra.)(Nepovinné) KROK 4: Nastavení veřejného přístupu na patro.


 • Pro nastavení veřejného přístupu na patro postačí při nastavení zvolit Public Access při vytváření patra, které dané zařízení umožňuje dosáhnout.