Lockdown, neboli nouzové uzamčení zařízení (od verze 2.0) ve 2N® Access Commanderu

Od verze 2.0 umožňuje 2N®  Access Commander  nouzové uzamčení (tzv.lockdown) připojených jednotek v rámci
buď libovolně definované skupiny, dané zóny, společnosti či všech zařízení (ve všech společnostech).


Nefunguje pro: offline, neaktivní a zařízení s nekompatibilním firmware. 
Stane-li se zařízení online až po tom, co bylo aplikováno nouzové uzamčení, přejde toto zařízení také automaticky do lockdown stavu.


Pomocí tlačítek u daných entit

Tlačítko pro nouzové uzamknutí se vždy nachází v nastavení dané entity (zařízení /  
zóny / společnosti) v příslušné sekci webového rozhraní 2N®  Access Commanderu.
Viz následující obrázky:

  • Lockdown pro jednotlivé zařízení

  • Lockdown pro celou zónu:  • Lockdown v rámci celé společnosti:  • Lockdown pro "celý" Access Commander:

Pomocí widgetů na dashboardu


Informace k dashboardu a widgetů obecně (od verze 2N® Access Commanderu 2.0) popisuje následující FAQ: Dashboard a widgety (od verze 2.0) ve 2N® Access Commanderu


  1. Ve webovém rozhraní 2N® Access Commanderu v sekci Dashboard vybereme widget "Nouzové uzamknutí":
  2. Přidáme zařízení nebo zóny, kterých chceme lockdown pomocí widgetu spravovat (widget si můžeme též pojmenovat):
  3. Lockdown poté pro dané jednotky provedeme pomocí tlačítka NOUZOVÉ UZAMKNUTÍ:
  4. Následně vidíme uzamčený stav zařízení a stejným způsobem lockdown opět zrušíme: