Log files backup / Záloha virtuálního počítače - Jak provést zálohu databáze a stáhnout logy 2N® Access Commanderu

Záloha celého virtuálního stroje do souboru (Export do OVA)

 • Při vypnutém virtuálním stroji.
 • Menu "Soubor"→ "Exportovat applianci..."


V průvodci vybrat virtuální stroj, nastavit cestu kam se vyexportuje, vybrat uložení Manifestu → "Exportovat"

 


Vyexportovaný soubor je možno libovolně přenášet a následně importovat *(stejný postup jako se zprovozňoval AC) na libovolném stroji *(viz. minimální požadavky na virtuální stroj) do aplikace VirtualBox *(je možní i do jiných virtualizačních nástrojů ale je potřeba překonvertovat soubor pro danou aplikac


Jak stáhnout logy

Verze 3.0+

Pokud Vás požádáme o logy z 2N® Access Commanderu, můžete je jednoduše získat z webové správy 2N® Access Commanderu.

 1. Otevřete webovou správu 2N® Access Commanderu
 2. Přejděte do sekce Nastaveni - Řešení potíží  3. Klikněte na VYTVOŘIT LOGY 4. Vyčkejte na vytvoření logů. Může to chvíli trvat.
 5. Jakmile jsou logy vytvořeny, můžete je stáhnout kliknutím na STÁHNOUT LOGY. 


Verze 2.7.1 a starší

Pokud Vás požádáme o logy z 2N® Access Commanderu, můžete je jednoduše získat z webové správy 2N® Access Commanderu.

 1. Otevřete webovou správu 2N® Access Commanderu
 2. Přejděte do sekce Nastaveni - DIAGNOSTIKA 3. Klikněte na VYTVOŘIT LOGY 4. Vyčkejte na vytvoření logů. Může to chvíli trvat.
 5. Jakmile jsou logy vytvořeny, můžete je stáhnout kliknutím na STÁHNOUT LOGY.