Milestone - Jak zaintegrovat 2N® Access Commander s kamerovým systémem Milestone XProtect

2N® Access Commander lze zaintegrovat do kamerového systému Milestone XProtect pomocí nástroje 2N Plugin for XProtect Access.
Ten umožňuje monitorovat události i ovládat zařízení z 2N® Access Commanderu přímo v aplikaci Milestone Xprotect Smart Client.

Pro detailní informace jak pracovat s modulem XProtect Access využijte dokumentaci k VMS a softwaru Milestone XProtect Smart Client.


Tento článek se vztahuje na následující produkty a licence:

 • 2N® Access Commander (verze 2.0 a vyšší)
 • licence "Access control door" pro Milestone Xprotect (informace o přidaných licencích lze vidět v: Mileston XProtect Management Client > Basics > License Information)
 • modul XProtect Access verze 2018 či novější (XProtect Enterprise, Professional, Corporate, Express, Expert)
 • 2N plugin for Xprotect Access (verze 1.4.0.0)
 • licence Enhanced Integration by měla být instalována ve 2N® IP Interkomu pro zajištění bezchybného chodu pluginu (licence není třeba pro 2N® Access Unit)

Témata:


Instalace 2N Pluginu pro XProtect Access


 1. Spusťte instalační soubor 2N Plugin for XProtect Access 1.3.0.0.exe na stejném počítači, kde je aktivní služba XProtect Event Server:
 2. Instalační program automaticky zjistí umístění (složku) XProtect Event Serveru a nainstaluje plugin do správných podsložek:

 3. Na závěr instalační soubor sám automaticky zrestartuje službu pro Xprotect Event server.
  Pokud se z jakéhokoli důvodu toto nestane, je třeba službu XProtect Event Server restartovat ručně
  pomocí Milestone XProtect Management Client, nebo pomocí služeb Windows.


Konfigurace XProtect Access


 1. Otevřete aplikaci Milestone XProtect Management Client.

 2. Vytvořte novou integraci stiskem pravého tlačítka myši na sekci Access Control a zvolením možnosti "Create new":
 3. V dalším kroku integraci pojmenujte a jakožto "Integration plug-in" vyberte 2N Access Control, poté se objeví další parametry:
  Vyplňte dané parametry a pomocí tlačítka "Next" pokračujte dále.

  Parametr:Zadání:
  NameJméno přístupového systému v rámci softwaru Milestone XProtect.
  Address

  Síťová IP-adresa  2N® Access Commanderu.

  PortSíťový port pro spojení s 2N® Access Commanderem (výchozí je 443).
  UsernameUživatelské jméno administrátorova účtu ve 2N® Access Commanderu (výchozí je  "admin")
  PasswordHeslo Administrátorova účtu ve 2N® Access Commanderu 4. Následně XProtect Event Server naváže spojení s 2N® Access Commanderem a načte jednotlivé entity z přístupového systému.
  Milestone XProtect Management Client pak zobrazí seznam těchto načtených entit z 2N® Access Commanderu - pokračujte stiskem tlačítka "Next":
 5. Objeví se okno "Associate Cameras" - nyní přeskočíme, jelikož toto lze udělat dodatečně a postup je níže v tomto FAQ v kapitole "Přidání Hardwaru".
  Klikneme tedy na "Next" a následně se již objeví okno, že jsme úspěšně přidali danou integraci, což uzavřeme kliknutím na tlačítko "Close".


 6. Tím je počáteční konfigurace dokončena a 2N plugin je aktivní.
Jak promítnout provedené změny v nastavení 2N® Access Commanderu do systému Milestone XProtect AccessPokud jsou ve 2N® Access Commanderu provedeny změny jako přidání, odebrání či přejmenování zařízení, tyto změny se musí následně uložit do modulu Xprotect Access.

 1. V systému Windows restartujte v Servisech Milestone XProtect Event Server
 2. V Milestone XProtect Management Client v sekci Access Control poklikejte ve sloupci vpravo na danou integraci
  a na záložce General Settings poté na "Refresh Configuration" (XProtect Event Server následně vyčte změny z 2N® Access Commanderu):
 3. Ověřte si, zda načtené změny souhlasí se skutečnou konfigurací, a pokud ano, potvrďte je kliknutím na "Apply":
Jak odebrat 2N® Access Commander z Milestone Xprotect Access Control


Chcete-li pouze odebrat vytvořenou integraci, v Milestone XProtect Management Client na ni klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte "Delete" a následně potvrďte:Pro úplnou odinstalaci pluginu:

 1. Odstraňte všechna nastavení z Milestone Xprotect vztahující se k integraci s 2N® Access Commanderem.
 2. Odinstalujte 2N Plugin for XProtect Access z počítače, kde byl nainstalován.
Přidání hardwaru (nejen kamery)


 1. Ve webovém rozhraní 2N IP Interkomu jděte do sekce  Služby > Streamování  a povolte RTSP-server:
 2. Jděte do aplikace Milestone Xprotect Management Client, sekce Servers, podsekce Recording Servers, kde klikněte pravým tlačítkem myši na daný server (PC) v rámci "Recording Servers" ve vedlejším sloupci a zvolte možnost "Add Hardware":
 3. Zobrazí se Wizard "Add Hardware", kde zvolte možnost "Express" (pro automatickou detekci zařízení v síti), nebo popřípadě "Manual" (pro ruční přidání), a klikněte na "Next":
  Následně klikněte vpravo na "Add" a přidejte User name a Password odpovídající Jménu a Heslu u aktivovaného Onvif-účtu na 2N Interkomu - viz obrázek vpravo
  (v interkomu nutná licence Enhanced Video) - a ve wizzardu klikněte na "Next":
  V případě manuální konfigurace zaškrtněte možnost "ONVIF" a klikněte na "Next":
  V případě manuální konfigurace vyplňte IP-adresu přidávaného zařízení (a případně zaškrtněte "Use HTTPS" pro šifrovanou síťovou komunikaci) a klikněte na "Next".
  Pomocí tlačítka "Add" (vpravo) lze naráz přidat další zařízení:
  Nyní již v každém z uvedených módu konfigurace po kliknutí na tlačítko "Next" (2 x) u přidávaného zařízení dále vyberte,
  zda kromě kamery přidáte jakožto aktivní zařízení i mikrofon, reproduktor či logické vstupy a výstupy. Pokračujte kliknutím na "Next":
  Klikněte na ikonu kufříku vedle položky "Default camera group":                            A po kliknutí na tlačítko "plus" vlevo dole zde pojmenujte skupinu, ve které daná kamera bude:  Potvrdíme kliknutím na "OK" a následně na "Finish".
  Podobně případně přidáme i další zmíněný hardware kromě kamery.  4. Jděte do sekce Access Control > vytvořená integrace s 2N® Access Commanderem > záložka Doors and Associated Cameras > klikněte na vybranou jednotku a vpravo najděte přidanou kameru v dané složce, kterou přetáhnete myší pod danou jednotku 2N - viz obrázek níže.  Kliknutím na ikonku diskety vlevo nahoře (v rámci Milestone XProtect Management Client) změny uložíte.


 5. Spusťte aplikaci Milestone XProtect Smart Client, vpravo nahoře klikněte na "Setup", vlevo následně přidejte nový "view" a opět klikněte na "Setup":
 6. Klikněte na přidaný "view", následně na kameru v dané skupině a myší ji přetáhněte do požadovaného okna:
 7. Přidáno:


Další postup k obecné konfiguraci naleznete v našem interoperability-manuálu (anglicky):

https://wiki.2n.cz/hip/inte/latest/en/8-vms/milestone-xprotect