QR-kódy - nastavení přístupu pomocí QR-kódů v 2N® Access Commanderu

Předpoklady fungování QR-kódů


Jako přístupové údaje můžete v 2N® Access Commanderu použít vygenerované QR-kódy. Tato funkce je dostupná pro založené uživatele i návštěvníky.

Požadavky

Minimální verze 2N® Access Commanderu2.2

Minimální verze firmwaru na jednotkách 2N: 2.34

Aktuálně podporované jednotky: 2N® IP Style

Verze 3.0+

Vytvoření QR-kódu pro uživatele

Postup vytvoření uživatelského QR-kódu coby druhu autentifikace:

 1. V levém menu jděte na Uživatelé.

 2. Vyberte uživatele, popř. vytvořte nového.
 3. Vyberte možnost "Přidat Autentizaci" a zvolte QR kód.


Po vytvoření QR kódu je možné kód vytisknout, poslat na email nebo sdílet. 

QR kód a možnosti je možné si zobrazit kliknutím na ikonku oka. 


Vytvoření QR-kódu pro návštěvu

Postup vytvoření QR-kódu coby druhu autentifikace pro návštěvu:

 1. V levém menu jděte na Návštěvy.

 2. Vyberte Návštěvu, popř. vytvořte novou (ověřte, zda termín návštěvy již nevypršel).

 3. Poté zvolte možnost "Přidat autentizaci" a QR kód 


Tisknutí QR-kódu

Pokud si zákazník přeje mít QR-kód u sebe v papírové podobě, postupujte po vytvoření QR-kódu podle níže uvedených kroků.

Klikněte na ikonu oka vpravo:

Zobrazí se vyskakovací okno s QR-kódem a možností jeho vytištění. Klikněte na TISK, který vás přenese do rozvržení pro tisk (kde si lze poté vybrat velikost tisku):

Zaslání QR-kódu e-mailem

Upozornění

Aby bylo možno odesílat e-maily, je třeba mít v 2N® Access Commanderu správně nastaven SMTP-server - viz následující FAQ (na příkladu Gmailu):

SMTP - jak nastavit Gmail jako smtp server v 2N® Access Commanderu


Klikněte na ikonu oka vpravo:

Kliknutím na "Odeslat" můžete zadat e-mail uživatele. Pokud je e-mail uživatele již přiřazen, vyplní se automaticky. Odeslání stačí jen potvrdit kliknutím na "Odeslat". Příklad e-mailu odeslaného uživateli (nebo návštěvě):Text e-mailu lze, v rámci společnosti, upravit v sekci Společnosti > vybraná společnost > E-MAILS > QR kód uživatele / -návštěvy  (kde si lze odeslat i testovací e-mail):
Verze 2.7 a starší

Vytvoření QR-kódu pro uživatele


Postup vytvoření uživatelského QR-kódu coby druhu autentifikace:

 1. V levém menu jděte na Uživatelé.

 2. Vyberte uživatele, popř. vytvořte nového.
 3. U daného uživatele běžte na kartu PŘÍSTUPY.

 4. Vyberte možnost přístupu pomocí kódu PIN/QR.

 5. Vpravo poté klikněte na +QR pro vygenerování QR-kódu.
Vytvoření QR-kódu pro návštěvu


Postup vytvoření QR-kódu coby druhu autentifikace pro návštěvu:

 1. V levém menu jděte na Návštěvy.

 2. Vyberte Návštěvu, popř. vytvořte novou (ověřte, zda termín návštěvy již nevypršel).

 3. Poté zvolte možnost pro vygenerování QR-kódu.Tisknutí QR-kódu


Pokud si zákazník přeje mít QR-kód u sebe v papírové podobě, postupujte po vytvoření QR-kódu podle níže uvedených kroků.

1. Klikněte na ikonu oka vpravo:

2. Zobrazí se vyskakovací okno s QR-kódem a možností jeho vytištění. Klikněte na TISK, který vás přenese do rozvržení pro tisk (kde si lze poté vybrat velikost tisku):Zaslání QR-kódu e-mailem


Upozornění

Aby bylo možno odesílat e-maily, je třeba mít v 2N® Access Commanderu správně nastaven SMTP-server - viz následující FAQ (na příkladu Gmailu):

SMTP - jak nastavit Gmail jako smtp server v 2N® Access Commanderu


Pokud si zákazník přeje, aby mu byl QR-kód zaslán na jeho e-mail, postupujte podle níže uvedených kroků.

 1. Zadejte e-mail u uživatele (1. obrázek), nebo u návštěvy (2. obrázek), které chcete poslat QR-kód (Uživatelé > daný uživatel > E-mail):
 2. Poté u QR-kódu daného uživatele (nebo návštěvy) klikněte na ikonu obálky:


 3. Potvrďte kliknutím na ODESLAT: 4. Příklad e-mailu odeslaného uživateli (nebo návštěvě): 5. Text e-mailu lze, v rámci společnosti, upravit v sekci Společnosti > vybraná společnost > E-MAIL > QR kód uživatele / -návštěvy  (kde si lze odeslat i testovací e-mail):


  v


QR-kód na (podporovaném) zařízení 2N


Do podporovaného zařízení 2N se automaticky nahraje QR-kód, jakmile je QR-kód nastaven v příslušném 2N® Access Commanderu. QR-kód se zde zobrazí jako 10 až 15místný PIN-kód.
Chcete-li PIN-kód zobrazit, postupujte podle pokynů níže.

Aby přístup na zařízení pomocí QR-kódu fungoval, je potřeba jej nejprve v daném zařízení nastavit v sekci
Hardware > Dveře > Pravidla pro příchod (resp. - pro odchod) > Čtení QR kódů.


 1. Ve webovém rozhraní interkomu přejděte v Adresáři na daného uživatele a níže jsou "Uživatelské kódy":
             

 2. Pokud si chcete kód zobrazit nebo stáhnout, klikněte na malou ikonu QR-kódu vpravo vedle PIN-kódu a objeví se vyskakovací okno:                                          

                             

            

                

Poznámka

Zařízení 2N a 2N® Access Commander mívají QR-kódy opticky rozdílné, pakliže jsou však 10 až 15místné PINy stejné, přístup normálně funguje.