Reporty - co jsou reporty a jaké informace jsou exportovány

Od verze 2.7 je možné exportovat uživatele na základě 4 přednastavených filtrů v sekci "Reporty" webového rozhraní. Po kliknutí na tlačítko ke stažení na pravé straně bude exportován soubor ve formátu CSV.

Licence

Tato funkce vyžaduje Advanced, Pro nebo Unlimited licenci.

Mobile Key - paired and unpaired users with pairing time remaining

Uživatelská oprávnění

Tato možnost je k dispozici pouze pro uživatele s oprávněním ke správě uživatelů nebo s administrátorským přístupem a nebo pro systémového administrátora.

Po stažení souboru ve formátu CSV najdete seznam uživatelů spolu s informacemi o stavu Bluetooth propojení. Stav může být buď "Paired" (Spárováno) nebo "Pairing" (Párování), a je také uveden čas na spárování.

Users – access rules with groups, zones, devices and time profiles

Uživatelská oprávnění

Tato možnost je k dispozici pouze pro uživatele s administrátorským přístupem a nebo pro systémového administrátora.

Tento report zobrazuje seznam všech uživatelů vytvořených v Access Commanderu spolu s podrobnostmi o skupinách, ke kterým patří, zařízeních, ke kterým mají přístup v konkrétních zónách, a omezeních času, která byla provedena.

Users – detailed export  ⚠️Sensitive information⚠️

Uživatelská oprávnění

Tato možnost je k dispozici pouze pro uživatele s administrátorským přístupem a nebo pro systémového administrátora.

Tato možnost exportuje všechny podrobnosti o uživatelích (uživatelské číslo, e-mail, poznámka, login, společnost, skupina, telefonní číslo, kódy spínače atd.) z Access Commander, seřazeny podle společnosti.

Users – global synchronisation export (users with User Number assigned)  ⚠️Sensitive information⚠️

Uživatelská oprávnění

Tato možnost je k dispozici pouze pro uživatele s administrátorským přístupem a nebo pro systémového administrátora.

Tato možnost exportuje všechny uživatele s přiřazenými uživatelskými čísly a zobrazuje jejich podrobnosti.