SIP provisioning - Vzdálený telefonní seznam pro telefony Yealink

Jak nastavit vzdálený telefonní seznam

DHCP server v NetStar

Upozorňujeme, že vše musíme provádět na autonomní LAN, nikoliv v LAN zákazníka. Rozsah IP adres musíme konzultovat s IT oddělením zákazníka. Zamezí se tím případná kolize IP adres při předání do uživatelské firemní LAN. NetStar musí mít statickou IP adresu.

1)    Nastavení DHCP serveru na NetStaru

 • Siť -> Nastavení Služeb -> DHCP server

2)    Vytvoření SIP Proxy, kde přiřadíme MAC adresy terminálů

 • Přenašeče -> SIP
 • Ve skupině Default IN přidáme přenašeč SIP Proxy
 • Port = 5060
 • Realm(Domain)= IP adresa CPU Netstar
 • RTP Rozhraní -> přidat VoIP kartu
 • Dále přesuneme kodeky, které budeme chtít používat
 • Povolíme DTMF dle RFC-2833 pro správnou funkčnost DTMF voleb

3)    Přidáme terminály, kde vložíme MAC adresy a typy terminálů

 • Název= číslo URI terminálu
 • Typ= typ telefonu
 • Firmware = verze firmwaru
 • MAC adresa = MAC adresa terminálu

4)    Je potřeba nastavit telefonní seznam pro SIP

 • Uživatelé -> Telefonní seznamy -> Telefonní seznamy pro SIP
 • Typ = definuje zdroj telefonního seznamu
 • Objekt = výběr z telefonního seznamu vybraného výše

5)    Stažení a úprava konfiguračního „ypsilon“ souboru

Konfigurační soubory lze většinou naleznout na stránkách výrobce.

Např. Yealink nabízí „ypsilon soubor“


Typ

Soubor

Firmware

T28

y000000000000.cfg

2.xx.57.x

T26

y000000000004.cfg

6.xx.57.x

T22

y000000000005.cfg

7.xx.57.x

T20

y000000000007.cfg

9.xx.57.x


Soubor y00000000000x.cfg otevřeme v editoru např. Notepad++

 • IP adresa TFTP serveru = Adresa CPU NetStaru
 • Name = Název telefonního seznamu v terminálu


remote_phonebook.data.1.url=tftp://IPadresaTFTPserveru/tftpPhoneBook.xml

remote_phonebook.data.1.name=RemotePhoneBook

Uložte pod stejným jménem.

6)    Import konfiguračního souboru do NetStaru

 • Konfigurační soubor importujeme do úložiště TFTP v ústředně NetStar. Při startu si terminál vyžádá od ústředny konfigurační soubor, který jsme upravili.