8. Příklady použití

Volání na dispečink při neoprávněném otevření zařízení

Zadání

Po rozepnutí tamper spínače (otevření zařízení) volat na zvolené telefonní číslo.

Blokové schéma

V okamžiku náběžné hrany na vstupu tamper (1: Event.InputChanged) se vyvolá akce volání na zvolené telefonní číslo (2: Action.BeginCall).


Tip


Volání na dispečink při neoprávněném otevření zařízení s možností blokování servisním kódem

Zadání

Po rozepnutí tamper spínače (otevření zařízení) volat na telefonní zvolené telefonní číslo. Umožnit blokování a opětovné povolení poplachu numerickým kódem zadaným na klávesnici interkomu.

Blokové schéma

V okamžiku náběžné hrany na vstupu tamper (1: Event.InputChanged) se volá na zvolené telefonní číslo (5: Action.BeginCall) v případě splnění podmínky. Podmínka (4: Condition.FlipFlopRS) je platná po restartu interkomu nebo po zadání zvoleného kódu (2: Condition.CodeEntered) na numerické klávesnici. Podmínka bude neplatná po zadání jiného zvoleného kódu (3: Condition.CodeEntered).


Tip


Otevření dveří po protažení RFID karty

Zadání

Po přiložení konkrétní RFID karty aktivovat spínač dveřního kontaktu.

Blokové schéma

V okamžiku přiložení RFID karty se zadaným ID (1: Event.CardEntered) dojde k aktivaci spínače 1 (2: Action.ActivateSwitch).


Tip


Poplach (volání na dispečink) při otevření dveří delším než 2 minuty

Zadání

V případě, že jsou dveře otevřeny po dobu delší než 2 minuty volat na dispečink. Příklad předpokládá, že na vstup Input1 je připojen kontakt, který signalizuje otevření dveří.

Blokové schéma

Po otevření dveří – náběžné hrana na signálu Input1 (1: Event.InputChanged) se se zpožděním 120 s (2: Event.Delay) se zavolá na zvolené telefonní číslo (4: Action.BeginCall). Volání se provede jen tehdy, pokud po uplynutí 120 s jsou dveře stále otevřeny (3: Condition.InputState).


Tip


Blikání s LED v průběhu hovoru / Blikání v průběhu odemčení elektrického zámku dveří

Zadání

V průběhu aktivního hovoru blikat s LED.

Blokové schéma

Funkce blikání je řešena pomocí periodického časovače (1: Event.Timer) a zpoždění (2: Event.Delay). Tyto dva bloky definují periodu (250 ms) a střídu signálu – resp. dobu rozsvícení LED (125 ms). Na tyto dvě události jsou navázány akce pro rozsvícení (4: Action.SetOutput) a zhasnutí led (5: Action.SetOutput). Akce pro rozsvícení led je podmíněna probíhajícím hovorem (3: Condition.CallState).

Tip