7. Dostupné digitální vstupy a výstupy

V této kapitole jsou popsány dostupné digitální vstupy a výstupy na jednotlivých zařízení 2N IP.

2N® IP Style

Hlavní jednotka

Výstupy

 • output1 – digitální výstup
 • relay1 – reléový výstup

Vstupy

 • input1 – digitální vstup č. 1 na hlavní jednotce
 • input2 – digitální vstup č. 2 na hlavní jednotce
 • input3 – digitální vstup č. 3 na hlavní jednotce
 • tamper – tamper spínač

Modul I/0

Vstupy / výstupy jsou adresovány <jméno_modulu>.<jméno_vstupu/výstupu>, např. modul5.relay1.

Jméno modulu se nastavuje v menu Hardware / Rozšiřující moduly, parametr jméno modulu.

Výstupy

 • relay1 – reléový výstup č. 1
 • relay2 – reléový výstup č. 2

Vstupy

 • input1 – digitální vstup č. 1
 • input2 – digitální vstup č. 2
 • tamper – tamper spínač (pokud je instalován)

Modul Wiegand

Vstup je adresován <jméno_modulu>.<jméno_vstupu>, např. modul2.tamper

Jméno modulu se nastavuje v menu Hardware / Rozšiřující moduly, parametr jméno modulu.

Výstupy

 • output1 – výstup LED OUT

Vstupy

 • input1 – vstup LED IN
 • tamper – tamper spínač (pokud je instalován)

2N® IP Vario

Výstupy

 • relay1 – reléový výstup na hlavní jednotce
 • relay2 – reléový výstup na přídavném spínači (pokud je instalován)
 • cr_relay1 – reléový výstup č. 1 na čtečce karet (pokud je instalována)
 • cr_relay2 – reléový výstup č.2 na čtečce karet (pokud je instalována)

Vstupy

 • cr_input1 – digitální vstup č. 1 na čtečce karet (pokud je instalována)
 • cr_input2 – digitální vstup č. 2 na čtečce karet (pokud je instalována)

2N® IP Force/Safety

Výstupy

 • relay1 – reléový výstup na hlavní jednotce
 • output1 – aktivní digitální výstup na hlavní jednotce (pouze verze desek 555v3 a vyšší, desky 555v2 mají aktivní digitální výstup spojený s výstupem relay1)
 • relay2 – reléový výstup na přídavném spínači (pokud je instalován)
 • output2 – aktivní digitální výstup na přídavném spínači (pokud je instalován)
 • cr_relay1 – reléový výstup na čtečce karet (pokud je instalována)
 • cr_output1 – aktivní digitální výstup na čtečce karet (pokud je instalována)

Vstupy

 • tamper – tamper spínač (pokud je instalován)
 • cr_input1 – digitální vstup č. 1 na čtečce karet (pokud je instalována)
 • cr_input2 – digitální vstup č. 2 na čtečce karet (pokud je instalována)
 • input2 – digitální vstup č. 2 na přídavném spínači (pokud je nainstalován)

2N® IP Audio/Video Kit

Výstupy

 • relay1 – reléový výstup
 • output1 – digitální výstup č. 1
 • output2 – digitální výstup č. 2
 • led1 – výstup pro řízení LED 1
 • led2 – výstup pro řízení LED 2
 • led3 – výstup pro řízení LED 3

Vstupy

 • input1 – digitální vstup č. 1
 • input2 – digitální vstup č. 2

2N® IP Verso/IP Verso 2.0/LTE Verso

Hlavní jednotka

Výstupy

 • output1 – digitální výstup 12 V
 • relay1 – reléový výstup

Vstupy

 • input1 – digitální vstup na hlavní jednotce

Modul I/0

Vstupy / výstupy jsou adresovány <jméno_modulu>.<jméno_vstupu/výstupu>, např. modul5.relay1.

Jméno modulu se nastavuje v menu Hardware / Rozšiřující moduly, parametr jméno modulu.

Výstupy

 • relay1 – reléový výstup č. 1
 • relay2 – reléový výstup č. 2

Vstupy

 • input1 – digitální vstup č. 1
 • input2 – digitální vstup č. 2
 • tamper – tamper spínač (pokud je instalován)

Modul Wiegand

Vstup je adresován <jméno_modulu>.<jméno_vstupu>, např. modul2.tamper

Jméno modulu se nastavuje v menu Hardware / Rozšiřující moduly, parametr jméno modulu.

Výstupy

 • output1 – výstup LED OUT

Vstupy

 • input1 – vstup LED IN
 • tamper – tamper spínač (pokud je instalován)

2N® IP Solo

Výstupy

 • output1 – digitální výstup 12 V
 • relay1 – reléový výstup

Vstupy

 • input1 – digitální vstup na hlavní jednotce
 • tamper – tamper spínač

2N® IP Base 

Výstupy

 • output1 – digitální výstup 12 V
 • relay1 – reléový výstup

Vstupy

 • input1 – digitální vstup na hlavní jednotce
 • tamper – tamper spínač

2N® SIP Audio Converter

Výstupy

 • relay1 – reléový výstup

Vstupy

 • Nejsou k dispozici.
 • Lze použít Event.KeyPressed: Key=%1 pro události vygenerované na vstupu LOGIC IN.

2N® Access Unit

Hlavní jednotka

Výstupy

 • output1 – digitální výstup 12 V
 • relay1 – reléový výstup

Vstupy

 • input1 – digitální vstup č. 1 na hlavní jednotce
 • input2 – digitální vstup č. 2 na hlavní jednotce
 • input3 – digitální vstup č. 3 na hlavní jednotce
 • tamper – tamper spínač

Modul I/0

Vstupy / výstupy jsou adresovány <jméno_modulu>.<jméno_vstupu/výstupu>, např. modul5.relay1.

Jméno modulu se nastavuje v menu Hardware / Rozšiřující moduly, parametr jméno modulu.

Výstupy

 • relay1 – reléový výstup č. 1
 • relay2 – reléový výstup č. 2

Vstupy

 • input1 – digitální vstup č. 1
 • input2 – digitální vstup č. 2
 • tamper – tamper spínač (pokud je instalován)

Modul Wiegand

Vstup je adresován <jméno_modulu>.<jméno_vstupu>, např. modul2.tamper

Jméno modulu se nastavuje v menu Hardware / Rozšiřující moduly, parametr jméno modulu.

Výstupy

 • output1 – výstup LED OUT

Vstupy

 • input1 – vstup LED IN
 • tamper – tamper spínač (pokud je instalován)

2N® Access Unit 2.0

Hlavní jednotka

Výstupy

 • output1 – digitální výstup 12 V
 • relay1 – reléový výstup

Vstupy

 • input1 – digitální vstup č. 1 na hlavní jednotce
 • input2 – digitální vstup č. 2 na hlavní jednotce
 • tamper – tamper spínač

Modul I/0

Vstupy / výstupy jsou adresovány <jméno_modulu>.<jméno_vstupu/výstupu>, např. modul5.relay1.

Jméno modulu se nastavuje v menu Hardware / Rozšiřující moduly, parametr jméno modulu.

Výstupy

 • relay1 – reléový výstup č. 1
 • relay2 – reléový výstup č. 2

Vstupy

 • input1 – digitální vstup č. 1
 • input2 – digitální vstup č. 2
 • tamper – tamper spínač (pokud je instalován)

Modul Wiegand

Vstup je adresován <jméno_modulu>.<jméno_vstupu>, např. modul2.tamper

Jméno modulu se nastavuje v menu Hardware / Rozšiřující moduly, parametr jméno modulu.

Výstupy

 • output1 – výstup LED OUT

Vstupy

 • input1 – vstup LED IN
 • tamper – tamper spínač (pokud je instalován)

2N® Access Unit M

Hlavní jednotka

Výstupy

 • output1 – digitální výstup
 • relay1 – reléový výstup

Vstupy

 • input1 – digitální vstup č. 1 na hlavní jednotce
 • input2 – digitální vstup č. 2 na hlavní jednotce