6. Utilities

Automation definuje následující typy událostí:

Formatter

Blok Formatter umožňuje použít výstupní parametry z bloku Events v blocích Actions, dále umožňuje formátovat vstup do parametrů v blocích Actions. 

 

Parametry

  • Format – definuje text, který je následně zaslán na výstup do výstupního parametru Text. Pro vložení hodnoty výstupního parametru Param 1 se použijí složené závorky {}.
  • Param 1 – umožňuje nastavit výstupní parametr pro použití v parametru Format. Obvykle je připojeno k výstupnímu parametru v blocích Events.
  • Param 2 – umožňuje nastavit výstupní parametr pro použití v parametru Format. Obvykle je připojeno k výstupnímu parametru v blocích Events.
  • Param 3 – umožňuje nastavit výstupní parametr pro použití v parametru Format. Obvykle je připojeno k výstupnímu parametru v blocích Events.
  • Param 4 – umožňuje nastavit výstupní parametr pro použití v parametru Format. Obvykle je připojeno k výstupnímu parametru v blocích Events.
  • Param 5 – umožňuje nastavit výstupní parametr pro použití v parametru Format. Obvykle je připojeno k výstupnímu parametru v blocích Events.

Výstupní parametry

  • Text – výsledný text v poli Format s uplatněním případných nastavených výstupních parametrů. V parametru Param 1.


Příklad

Připraví HTTP příkaz obsahující hodnotu stisklé klávesy v bloku KeyPressed.

 

Příklad

Použije hodnotu parametru přijatého pomocí HTTP příkazu jako proměnou do akce.

Po odeslání příkazu na zařízení ve tvaru http://<device_address>/enu/trigger/id?param1=value1&param2=value2 jsou hodnoty proměnných dostupné pomocí příkazu {param_input.param_name}.

Odeslaný HTTP příkaz: http://10.27.24.15/enu/trigger/PlaySound?Sound=3

Format: {1.Sound}

Přehraný uživatelský zvuk: 3