5.2.2 Časové profilyVybrané funkce interkomu, jako je např. odchozí volání, přístup pomocí RFID karty nebo numerického kódu, lze časově omezit. Uvedeným funkcím lze přiřadit tzv. časový profil, který určuje, kdy je daná funkce dostupná a kdy ne. Časovými profily lze řešit následující požadavky:

  • zcela blokovat volání na vybraného uživatele mimo vyhrazený čas
  • blokovat volání na vybraná telefonní čísla uživatele mimo vyhrazený čas
  • blokovat přístup pomocí RFID karty uživatele mimo vyhrazený čas
  • blokovat přístup pomocí vybraného numerického kódu mimo vyhrazený čas
  • blokovat sepnutí spínače mimo vyhrazený čas

Každý časový profil definuje dostupnost funkce, se kterou je spojen pomocí týdenního kalendáře. Jednoduše lze nastavit čas od–do a příp. dny v týdnu, kdy má být funkce dostupná. 2N IP interkomy umožňují vytvořit až 20 různých časových profilů (u jednotlivých IP modelů se může počet profilů lišit). Dané funkci můžete přiřadit libovolný vytvořený časový profil, viz nastavení Uživatelé, Přístupové karty, Spínače.

Platnost časového profilu můžete řídit nejen nastavením týdenního kalendáře, ale i pomocí speciálních aktivačních a deaktivačních kódů přiřazených danému profilu. Aktivační a deaktivační kódy lze kdykoli zadat pomocí numerické klávesnice interkomu nebo svého telefonu (během hovoru s interkomem). Tímto způsobem lze manuálně aktivovat příp. deaktivovat některé z funkcí např. při příchodu nebo odchodu z objektu.

Nastavení časových profilů se nachází v menu Adresář → Časové profily

Seznam parametrů
  • Název profilu – vámi zvolený název profilu. Tento parametr je nepovinný a slouží pouze pro jednodušší orientaci v seznamu profilů a pro snadnější výběr profilu v nastavení spínačů, karet a telefonních čísel.Slouží k nastavení času aktivního profilu v rámci týdenní periody. Profil je aktivní, pokud aktuální čas spadá do nastavených intervalů.

V případě, že daný den je označen jako svátek (viz nastavení  Adresář → Svátky), pak se bez ohledu na to, jaký je den v týdnu, uplatní poslední řádek tabulky označený jako Svátek.

Pro správné použití této funkce je nezbytné, aby zařízení mělo správně nastavený aktuální čas (viz kapitola Datum a čas).

Poznámka

  • V rámci jednoho dne lze nastavit libovolný počet intervalů např. 8:00–12:00, 13:00–17:00, 18:00–20:00.
  • Pokud chcete, aby profil byl aktivní celý den, vložte jeden interval pokrývající celý den, tj. 00:00–24:00