5. Konfigurace interkomu

Přihlášení do webového konfiguračního rozhraní

Zařízení se konfiguruje pomocí webového konfiguračního rozhraní. Pro přístup je potřeba znát IP adresu zařízení nebo doménové jméno zařízení. Zařízení musí být připojeno do lokální IP sítě a musí být napájeno.

Doménové jméno

K zařízení je možné se připojovat zadáním doménové adresy ve formátu ​hostname.local​​ (např.: 2NIPStyle-00000001.local). Hostname nového zařízení se skládá z názvu zařízení a ze sériového čísla zařízení. Formáty názvů zařízení v hostname jsou uvedeny níže. Sériové číslo se do doménového jména zadává bez pomlček. Hostname je možné později změnit v sekci Systém > Síť.

Zařízení 2NNázev zařízení v hostname
2N IP Verso2NIPVerso
2N IP Verso 2.02NIPVerso20
2N LTE Verso2NLTEVerso
2N IP Style2NIPStyle
2N IP One2NIPOne
2N IP Vario2NIPVario
2N IP Base2NIPBase
2N IP Force2NIPForce
2N IP Safety2NIPSafety
2N IP Solo2NIPSolo
2N IP Uni2NIPUni

​Přihlašování pomocí doménového jména má výhodu při používání dynamické IP adresy zařízení. Zatímco se dynamická IP adresa mění, doménové jméno zůstává stejné. Pro doménové jméno je možné vygenerovat certifikáty podepsané důvěryhodnou certifikační autoritou.


Úvodní přehledová obrazovka

Úvodní stránka se zobrazí po přihlášení do webového rozhraní interkomu. Kdykoli se k ní můžete vrátit pomocí tlačítka  umístěného v levém horním rohu dalších stránek webového rozhraní. V záhlaví stránky se zobrazuje jméno interkomu (viz parametr Zobrazované jméno v nastavení Služby / Telefon / SIP). Pro výběr jazyka lze použít menu v pravém horním rohu webového rozhraní. Od zařízení se můžete odhlásit pomocí tlačítka ​Odhlásit​​ v pravém horním rohu stránky, zobrazit si nápovědu pomocí ikony otazníku nebo pomocí bubliny poskytnout zpětnou vazbu.

Úvodní stránka slouží jako první úroveň menu a rychlá navigace (kliknutím na libovolnou dlaždici) do vybraných částí konfigurace interkomu. V některých dlaždicích se zároveň zobrazuje stav vybraných služeb.

Konfigurační menu

Konfigurace 2N IP interkomů je rozdělena do 5 hlavních nabídek – Stav, Adresář, Hardware, Služby a Systém; každá z nabídek je rozdělena do dalších částí, viz následující přehled.Stav

 • Zařízení – základní informace o interkomu
 • Služby – informace o spuštěných službách a jejich stavu
 • Licence – aktuální stav licence a dostupných funkcí interkomu
 • Historie přístupů – zobrazuje 10 posledních záznamů přístupu
 • Záznamy hovorů – zobrazuje 20 posledních uskutečněných hovorů
 • Události – zobrazuje posledních 500 posledních událostí, které zařízení zaznamenalo

Adresář

 • Uživatelé – nastavení telefonních čísel uživatelů, tlačítek rychlého volání, přístupových karet a uživatelské kódy pro řízení spínačů
 • Časové profily – nastavení časových profilů    
 • Svátky – nastavení pravidelných a pohyblivých svátků v kalendářním roce


Volání

 • Obecné nastavení – nastavení týkající se příchozích a odchozích hovorů
 • Vytáčení – nastavení tlačítek rychlé volby
 • SIP 1 – kompletní nastavení SIP účtu interkomu
 • SIP 2 – kompletní nastavení SIP účtu interkomu
 • Lokální hovory – nastavení lokálních hovorů, připojení, parametry videa a audia
 • Crestron – nastavení spojení s produkty Crestron


Služby

 • Řízení přístupu – nastavení pravidel pro příchod a odchod
 • Streamování – nastavení streamování audia a videa (ONVIF, RTSP, Multicast apod.)
 • E-Mail – nastavení odesílaných e-mailů a připojení k SMTP serveru
 • Automatizace – flexibilní nastavení interkomu dle specifických požadavků uživatele
 • HTTP API – nastavení autorizace HTTP API
 • Uživatelské zvuky  nastavení a upload uživatelských zvuků
 • Web server  nastavení web serveru a přístupového hesla
 • Audio Test  nastavení automatického audio testu
 • SNMP – nastavení služby SNMP


Hardware

 • Spínače  nastavení spínání elektrického zámku, osvětlení apod.
 • Audio  hlasitosti audia, signalizačních tónu apod., parametry mikrofonu
 • Kamera – nastavení interní kamery a externí IP kamery
 • Klávesnice – nastavení chování tlačítek a klávesnice
 • Podsvícení – nastavení úrovně podsvícení
 • Displej – základní nastavení displeje
 • Čtečka karet  nastavení čtečky karet, Wiegand interface
 • Digitální vstupy – nastavení digitálních vstupů
 • Rozšiřující moduly  nastavení rozšiřujících modulů 2N® IP Verso 
 • Řízení výtahu – nastavení pro přístup na jednotlivá patra výtahem


Systém

 • Síť  nastavení připojení k lokální síti, 802.1x, zachytávání paketů
 • Datum a čas  nastavení reálného času a časové zóny
 • Funkce – nastavení testovacích funkcí
 • Licence  nastavení licencí, aktivace trial licence
 • Certifikáty  nastavení certifikátů a privátních klíčů
 • Aktualizace  nastavení automatických aktualizací firmware a konfigurace
 • Syslog  nastavení odesílání systémových zpráv syslog serveru
 • Údržba  záloha a obnovení konfigurace, aktualizace firmware 

 

Upozornění

Varování

Za účelem dosažení plné funkčnosti a zaručených výkonů důrazně doporučujeme vždy již při instalaci ověřit aktuálnost používané verze produktu či zařízení. Zákazník tímto bere na vědomí, že produkt či zařízení může dosahovat zaručených výkonů a být plně funkční dle propozic výrobce pouze v případě, je-li používána nejnovější verze produktu či zařízení, která byla otestována na plnou interoperabilitu a která nebyla výrobcem označena jako nekompatibilní s určitými verzemi jiných produktů, a to pouze v souladu s pokyny, návodem či doporučením výrobce a pouze ve spojení s vyhovujícími produkty a zařízeními jiných výrobců. Nejnovější verze jsou dostupné na internetových stránkách https://www.2n.com/cs_CZ/, popř. jednotlivá zařízení podle svých technických možností umožňují aktualizaci v konfiguračním rozhraní. Používá-li zákazník jinou než nejnovější verzi produktu či zařízení, popř. používá-li verzi, kterou výrobce označil za nekompatibilní s určitými verzemi jiných produktů, nebo používá-li zákazník produkt či zařízení v rozporu s pokyny, návodem či doporučením výrobce nebo ve spojení s nevyhovujícími produkty či zařízeními jiných výrobců, je srozuměn s veškerými případnými omezeními funkčnosti takového produktu či zařízení a s důsledky s tím spojenými. Použitím jiné než nejnovější verze produktu či zařízení, popř. verze, kterou výrobce označil za nekompatibilní s určitými verzemi jiných produktů, nebo použitím produktu či zařízení v rozporu s pokyny, návodem či doporučením výrobce, popř. použitím s nevyhovujícími produkty či zařízeními jiných výrobců, zákazník souhlasí s tím, že společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. není odpovědná za jakékoli omezení funkčnosti takového produktu ani za újmu související s takovým případným omezením funkčnosti.