5. Konfigurace interkomuÚvodní přehledová obrazovka

Úvodní stránka se zobrazí po přihlášení do webového rozhraní interkomu. Kdykoli se k ní můžete vrátit pomocí tlačítka  umístěného v levém horním rohu dalších stránek webového rozhraní. V záhlaví stránky se zobrazuje jméno interkomu (viz parametr Zobrazované jméno v nastavení Služby / Telefon / SIP). Lze volit mezi jazyky webového rozhraní pomocí tlačítek CZ a EN. Od interkomu se můžete odhlásit pomocí tlačítka Odhlásit v pravém horním rohu stránky.

Úvodní stránka slouží jako první úroveň menu a rychlá navigace (kliknutím na libovolnou dlaždici) do vybraných částí konfigurace interkomu. V některých dlaždicích se zároveň zobrazuje stav vybraných služeb.

Konfigurační menu

Konfigurace 2N IP interkomů je rozdělena do 5 hlavních nabídek – Stav, Adresář, Hardware, Služby a Systém; každá z nabídek je rozdělena do dalších částí, viz následující přehled.


 • Stav

  • Systém – základní informace o interkomu
  • Služby – informace o spuštěných službách a jejich stavu
  • Licence – aktuální stav licence a dostupných funkcí interkomu
  • Historie přístupů – zobrazuje 10 posledních záznamů přístupu
  • Události – zobrazuje posledních 500 posledních událostí, které zařízení zaznamenalo

  Adresář

  • Uživatelé – nastavení telefonních čísel uživatelů, tlačítek rychlého volání, přístupových karet a uživatelské kódy pro řízení spínačů
  • Profily – nastavení časových profilů    
  • Svátky – nastavení pravidelných a pohyblivých svátků v kalendářním roce

  Hardware

  • Spínače  nastavení spínání elektrického zámku, osvětlení apod.
  • Dveře – nastavení spínače pro zámek dveří a nastavení pravidel pro příchod a odchod
  • Audio  hlasitosti audia, signalizačních tónu apod., parametry mikrofonu
  • Kamera – nastavení interní kamery a externí IP kamery
  • Klávesnice – nastavení chování tlačítek a klávesnice
  • Tlačítka – nastavení přiřazení tlačítek rychlé volby jednotlivým uživatelům
  • Podsvícení – nastavení úrovně podsvícení
  • Displej – základní nastavení displeje
  • Čtečka karet  nastavení čtečky karet, Wiegand interface
  • Digitální vstupy – nastavení digitálních vstupů
  • Rozšiřující moduly  nastavení rozšiřujících modulů 2N® IP Verso 
  • Řízení výtahu – nastavení pro přístup na jednotlivá patra výtahem

  Služby

  • Telefon  nastavení telefonu a připojení k SIP ústředně
  • Streamování – nastavení streamování audia a videa (ONVIF, RTSP, Multicast apod.)
  • Onvif – nastavení služby Onvif
  • E-Mail – nastavení odesílaných e-mailů a připojení k SMTP serveru
  • Mobile Key – nastavení pro přístup pomocí mobilního telefonu díky aplikaci 2N® Mobile Key
  • Automatizace – flexibilní nastavení interkomu dle specifických požadavků uživatele
  • HTTP API – nastavení autorizace HTTP API
  • Uživatelské zvuky  nastavení a upload uživatelských zvuků
  • Web server  nastavení web serveru a přístupového hesla
  • Audio Test  nastavení automatického audio testu
  • SNMP – nastavení služby SNMP

  Systém

  • Síť  nastavení připojení k lokální síti, 802.1x, zachytávání paketů
  • Datum a čas  nastavení reálného času a časové zóny
  • Licence  nastavení licencí, aktivace trial licence
  • Certifikáty  nastavení certifikátů a privátních klíčů
  • Aktualizace  nastavení automatických aktualizací firmware a konfigurace
  • Syslog  nastavení odesílání systémových zpráv syslog serveru
  • Údržba  záloha a obnovení konfigurace, aktualizace firmware 
   

Upozornění

Varování

Za účelem dosažení plné funkčnosti a zaručených výkonů důrazně doporučujeme vždy již při instalaci ověřit aktuálnost používané verze produktu či zařízení. Zákazník tímto bere na vědomí, že produkt či zařízení může dosahovat zaručených výkonů a být plně funkční dle propozic výrobce pouze v případě, je-li používána nejnovější verze produktu či zařízení, která byla otestována na plnou interoperabilitu a která nebyla výrobcem označena jako nekompatibilní s určitými verzemi jiných produktů, a to pouze v souladu s pokyny, návodem či doporučením výrobce a pouze ve spojení s vyhovujícími produkty a zařízeními jiných výrobců. Nejnovější verze jsou dostupné na internetových stránkách https://www.2n.com/cs_CZ/, popř. jednotlivá zařízení podle svých technických možností umožňují aktualizaci v konfiguračním rozhraní. Používá-li zákazník jinou než nejnovější verzi produktu či zařízení, popř. používá-li verzi, kterou výrobce označil za nekompatibilní s určitými verzemi jiných produktů, nebo používá-li zákazník produkt či zařízení v rozporu s pokyny, návodem či doporučením výrobce nebo ve spojení s nevyhovujícími produkty či zařízeními jiných výrobců, je srozuměn s veškerými případnými omezeními funkčnosti takového produktu či zařízení a s důsledky s tím spojenými. Použitím jiné než nejnovější verze produktu či zařízení, popř. verze, kterou výrobce označil za nekompatibilní s určitými verzemi jiných produktů, nebo použitím produktu či zařízení v rozporu s pokyny, návodem či doporučením výrobce, popř. použitím s nevyhovujícími produkty či zařízeními jiných výrobců, zákazník souhlasí s tím, že společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. není odpovědná za jakékoli omezení funkčnosti takového produktu ani za újmu související s takovým případným omezením funkčnosti.