Asterisk Trixbox

2N IP interkom může být propojen s Asterisk Trixbox, který pro práci využívá SIP protokol. 2N IP interkom funguje jako SIP uživatel a může streamovat video do IP telefonu. Díky plné kompatibilitě dveřního systému s telefonním systémem není požadováno žádné doplňující zařízení.

1. Jako první krok nakonfigurujte nového klienta v Asterisk IP PBX. Následujte kroky z (Obr. 1-6). Na (Obr. 1) jděte do sekce "PBX" -> "PBX settings"

Obr. 1

 

2. Poté jděte do záložky "Admin" a sekce "Extensions" (Obr. 2)

Obr. 2

 

3. Na pravé straně zvolte "Add Extension" a potvrďte "Submit" (Obr. 3).

Obr. 3

 

4. Až budete mít vytvořeného uživatele, musíte vyplnit "User Extension", "Display Name" a "Secret" (Autentifikační heslo) (Obr. 4).

Obr. 4

 

5. Poté potvrďte tlačítkem, které naleznete úplně dole na stránce- "Submit" (Obr. 5) a nahoře na stránce "Apply Configuration changes" (Obr. 6)

Obr. 5

Obr. 6
 

6. Nyní je čas konfigurovat stranu 2N IP interkomu. Jak můžete vidět na (Obr. 7). Jděte do sekce "Služby->Telefon->SIP 1 nebo SIP 2" a vyplňte zvýrazněná políčka. "Telefonní číslo (ID)" a "Použít ID pro autentizaci" is 300. "Heslo" is also 300 ("secret" v Asterisk Trixbox). "Doména", "Adresa Proxy" a "Adresa registraru" je IP adresa Asterisk Trixbox. V tomto případě 192.168.50.139

Obr. 7

 

7. Nyní je hotovo. Pro kontrolu, zda byla registrace úspěšná, ověřte vše v Asterisk IP v sekci "PBX" -> "PBX status" (Obr. 8), (Obr. 9).

Obr. 8

Obr. 9

 

8. Úspěšnost můžete zkontrolovat i ze strany 2N IP interkomu na hlavní stránce webového rozhraní na dlaždici "Stav".

Obr. 10