Bosch VMS

Obsah

O Bosh VMS

Verze 4.5

Verze 5.5

Verze 6.5

Použité symboly

O Bosch VMS

Bosch Video Management Systems domovská stránka

 • Nejlepší integrace zařízení Bosh CCTV a UL EZS.
 • Velká odolnost k zajištění nepřerušovaného chodu.
 • Skvělé vyřizování poplachových hlášení s prioritami a volitelnými distribučními skupinami.
 • Edge based intelligent Video Analytics (IVA) and forensic search
 • Podpora zařízení třetích stran skrze RTSP, HTTP, MJPEG a ONVIF Profile S
 • Koncept pokročilé uživatelské rozhraní pro efektivní chod.

Verze 6.5

Podrobnosti Verze: 6.5.0.325

Testované funkce

 Hlednání zařízeníVideo z HIPAudio z HIPAudio na HIPOvládání spínačůUdálosti z HIP

2N Helios IP

2.17.0.26.1

(error)(tick)(tick)(error)(error)(tick)

Nastavení 2N Helios IP

Poznámka: aby bylo možné odesílat video z 2N® Helios IP do VMS platformy, musí být ve vrátníku nahrána Enhanced video licence (případně Gold licence).

Nastavení ONVIF

Nastavení vrátníku je velice jednoduché. V prvním kroku ověřte, zda je ve vrátníku skutečně nahrána potřebná licence – jděte do sekce "Systém – Licence – Stav licence". Dále přejděte do sekce "Služby – Streamování – ONVIF" a nastavte zde "Discoverable" mód. Toto nastavení je znázorněno na níže uvedeném obrázku

Nastavení RTSP

V dalším kroku je třeba povolit RTSP streamování, tj. odesílání videa z vrátníku na nějaké zařízení třetí strany. Toto nastavení je v sekci "Služby – Streamování – RTSP", kde musíte zaškrtnutím povolit RTSP server a také streamování videa. Na závěr vyberte video kodek H.264 a povolte UDP unicast. Veškerá tato nastavení jsou znázorněna na obrázku níže.


Konfigurace ONVIF virtuálního výstupu

Note

 • Bosch VMS není schopen rozlišovat parametr "port" a tudíž je možné mít nakonfigurován pouze jeden port.

Testované funkce

Přidání 2N Helios IP jako kamery

Otevřte Konfiguračního klienta, odtud dále do záložky "Devices" položka Device tree / VRM Devices / VRM (10.0.27.151) / Pool / Streaming Gateway.

Pravým kliknutím na Streaming Gateway, kontextovém menu zvolte Add Encoder/camera / ONVIF Encoder.
Přidejte Helios IP do Logical Tree - přetáhněte kameru Device Tree / VRM Devices / VRM (10.0.27.151) / Pool / Streaming Gateway / Camera 1 do (10.0.27.15) do Logical Tree / Cameras.
Otevřte Operátorského klienta a zvolte položku Logical Tree / Cameras / Camera 1 (10.0.27.15). Dvojklikem se otevře kamera v novém okně.

Zvolte tlačítko s reproduktorem pro zapnutí audia z 2N Helios IP

Otevřte Konfiguračního klienta, zvolte menu Cameras and Recording a zde povolte audio ve sloupci audio.

Povolení událostí z 2N Helios IP

Otevřte Konfiguračního klinte, zvolte menu Devices, položku Device Tree / VRM Devices / VRM (10.0.27.151) / Pool / Streaming Gateway / Helios IP (18), Card ONVIF Encoder Events.

Události je možné spravovat pomocí Automation nebo přímo definovanými událostmi na Helios IP.

VirtualInput z Automation

Vstup otevřen

Vstup zavřen
Události z 2N Helios IP

Vstup otevřen

Vstup zavřen
Hodnoty parametru ONVIF Data Value

 • 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, *, # pro symboly na numerické klávesnici
 • %1, %2, .., %999 pro tlačítka rychlé volby

Note

 •   The event KeyReleased is generated immediatelly after the event KeyPressed at 2N® Helios IP Vario.

Stavy vstupu

Version 5.5

Podrobnosti Verze: 5.5.1.515

Testované funkce

 Vyhledávání zařízeníVideo z HIPAudio z HIPAudio na HIPOvládání spínačůEvents z HIP

2N® Helios IP

2.12.0.21.4

(error)(tick)(tick)(error)(error)(tick)

Nastavení 2N Helios IP

Poznámka: aby bylo možné odesílat video z 2N® Helios IP do VMS platformy, musí být ve vrátníku nahrána Enhanced video licence (případně Gold licence).

Nastavení ONVIF

Nastavení vrátníku je velice jednoduché. V prvním kroku ověřte, zda je ve vrátníku skutečně nahrána potřebná licence – jděte do sekce "Systém – Licence – Stav licence". Dále přejděte do sekce "Služby – Streamování – ONVIF" a nastavte zde "Discoverable" mód. Toto nastavení je znázorněno na níže uvedeném obrázku

Nastavení RTSP

V dalším kroku je třeba povolit RTSP streamování, tj. odesílání videa z vrátníku na nějaké zařízení třetí strany. Toto nastavení je v sekci "Služby – Streamování – RTSP", kde musíte zaškrtnutím povolit RTSP server a také streamování videa. Na závěr vyberte video kodek H.264 a povolte UDP unicast. Veškerá tato nastavení jsou znázorněna na obrázku níže.

Konfigurace ONVIF virtuálního výstupu

Note

 • Bosch VMS není schopen rozlišovat parametr "port" a tudíž je možné mít nakonfigurován pouze jeden port.

Testované funkce

Přidání 2N Helios IP jako kamery

Otevřte Konfiguračního klienta, odtud dále do záložky "Devices" položka Device tree / VRM Devices / VRM (10.0.27.151) / Pool / Streaming Gateway.

Pravým kliknutím na Streaming Gateway, kontextovém menu zvolte Add Encoder/camera / ONVIF Encoder.
Přidejte Helios IP do Logical Tree - přetáhněte kameru Device Tree / VRM Devices / VRM (10.0.27.151) / Pool / Streaming Gateway / Camera 1 do (10.0.27.15) do Logical Tree / Cameras.
Otevřte Operátorského klienta a zvolte položku Logical Tree / Cameras / Camera 1 (10.0.27.15). Dvojklikem se otevře kamera v novém okně.

Zvolte tlačítko s reproduktorem pro zapnutí audia z 2N Helios IP

Otevřte Konfiguračního klienta, zvolte menu Cameras and Recording a zde povolte audio ve sloupci audio.

Povolení událostí z 2N Helios IP

Otevřte Konfiguračního klinte, zvolte menu Devices, položku Device Tree / VRM Devices / VRM (10.0.27.151) / Pool / Streaming Gateway / Helios IP (18), Card ONVIF Encoder Events.

Události je možné spravovat pomocí Automation nebo přímo definovanými událostmi na Helios IP.

VirtualInput z Automation

Vstup otevřen

Vstup zavřen
Události z 2N Helios IP

Vstup otevřen

Input Closed
Hodnoty parametru ONVIF Data Value

 • 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, *, # pro klávesy na numerické klávesnici

  1, %2, .., %999 pro tlačítka rychlé volby

Note

 • Na 2N® Helios IP Vario je událost KeyReleased generována ihned po události KeyPressed.

Verze 4.5

Podrobnosti verze: 4.5.5

Testované funkce

 Hledání zařízeníVideo z HIPAudio z HIPAudio do HIPOvládání spínačůUdálosti z HIP

2N® Helios IP

2.11.0.20.3

(error)(tick)(error)(error)(error)(error)

Toto FAQ v několika základních krocích popisuje, jak lze integrovat vrátník 2N® Helios IP do VMS systému (video-monitorovací software) firmy Bosch. Tohoto je možné dosáhnout díky protokolu ONVIF (konkrétně ONVIF profil S). Protokol ONVIF propojuje dohromady výrobce kamer, VMS systémů, úložišť pro nahrávaná videa a přístupových systémů. S ohledem na vrátník 2N® Helios IP je toto velice důležité, jelikož ve své firmě můžete mít jedno komplexní řešení (bez ohledu na výrobce), díky němuž uvidíte video ze všech připojených kamer v daném objektu a tudíž i z vrátníku 2N® Helios IP!

Poznámka: aby bylo možné odesílat video z 2N® Helios IP do VMS platformy, musí být ve vrátníku nahrána Enhanced video licence (případně Gold licence).

Jak nastavit 2N® Helios IP interkom?

Nastavení vrátníku je velice jednoduché. V prvním kroku ověřte, zda je ve vrátníku skutečně nahrána potřebná licence – jděte do sekce "Systém – Licence – Stav licence". Dále přejděte do sekce "Služby – Streamování – ONVIF" a nastavte zde "Discoverable" mód. Toto nastavení je znázorněno na níže uvedeném obrázku

V dalším kroku je třeba povolit RTSP streamování, tj. odesílání videa z vrátníku na nějaké zařízení třetí strany. Toto nastavení je v sekci "Služby – Streamování – RTSP", kde musíte zaškrtnutím povolit RTSP server a také streamování videa (NEpovolujte streamování audia)! Na závěr vyberte video kodek H.264 a povolte UDP unicast. Veškerá tato nastavení jsou znázorněna na obrázku níže.

Jak nastavit systém Bosch?

Jakmile si otevřete konfiguračního klienta (Configuration Client) od fy. Bosch, přejděte do menu "Zařízení" umístěného v horní liště nástroje a v sekci "Zařízení VRM" si vyberte úložiště (v našem příkladu byla pro vrátník 2N® Helios IP vytvořena tato cesta: "VRM devices – IP_address_of_VRM – Pool – Streaming Gateway"). Vše je znázorněno na následujícím obrázku. V pravé části obrazovky dojde k prohledání celé Vaší sítě a Vy uvidíte veškerá nalezená zařízení podporující protokol Onvif. V našem příkladu byla nalezena pouze kamera z vrátníku 2N® Helios IP s adresou 173.215.12.163. Po rozkliknutí tohoto zařízení vyplňte přihlašovací údaje (admin : 2n) a klikněte na tlačítko "Připojit".

Po stisknutí tlačítka "Připojit" se připojíte k vrátníku 2N® Helios IP pomocí Onvif protokolu a můžete tak nastavit veškeré potřebné parametry pro tento protokol. Mezi nejdůležitější patří zcela jistě nastavení profilu na "Profile2" – jedná se o profil založený na kodeku H.264, který je v tomto případě použit pro streamování obrazu! Nezapomeňte také nastavit název kamery VSG a poté uložit nastavení!
V dalším kroku je nutné nastavenou kameru (vrátník 2N® Helios IP) přesunout z levé části vyhledaných zařízení do pravé, kde jsou umístěny aktivní kamery, ze kterých je přijímán obraz.
Na závěr se přepněte do menu "Mapy a struktura“ umístěného v horní liště programovacího nástroje, kde si můžete dohledat přidanou kameru 2N® Helios IP. Pokud máte v systému nahrány nějaké mapy objektu, můžete tam kameru přidat a začlenit ji do Vaší struktury.
Pokud jste vše nastavili tak, jak bylo popsáno výše, můžete si nyní otevřít uživatelský nástroj (Operator Client) pro monitorování obrazu z připojených kamer. Ve struktuře logického stromu si zvolte přidanou kameru  2N® Helios IP a můžete začít sledovat video stream z této kamery.

Použité symboly

(tick) - Kompatibilní

(error) - Nekomaptibilní