2.2 Mechanická montáž

Obsah

Společné zásady pro montáž

Zapuštěná montáž – klasické zdivo

Zapuštěná montáž – zateplená fasáda

Zapuštěná montáž – sádrokarton 

Zapuštěná montáž – duté cihly 

Montáž na povrch

Montáž na stojan

Použití kabelových průchodek  

Společné zásady pro montáž

Poznámka

 • Doporučená výška běžné instalace je 1350 mm od povrchu země. Výška instalace se může lišit v závislosti na použití zařízení.

Tip

 • Pokud je to možné, zvolte zapuštěnou montáž. Výrobek je pak elegantnější, odolnější proti vandalismu a bezpečnější.

 • Sada pro zazdění se dá zakoupit předem, můžete tak svěřit hrubou práci např. stavební firmě. Výhodou sady je i možnost vyrovnat interkom přesně do svislé polohy (při zazdění krabice s odchylkou max. 2 °).

Upozornění

 • Před zahájením mechanické instalace na vybraném místě se pečlivě ujistěte, zda přípravy s ní spojené (vrtání, sekání do zdi) nemohou způsobit narušení elektrických, plynových, vodovodních nebo jiných stávajících rozvodů.

 • Otvory pro hmoždinky musejí mít správný průměr. Pokud jsou otvory příliš velké, hrozí vytažení hmoždinek! V tom případě použijte k zajištění hmoždinek stavební lepidlo.

 • Pozor na dostatečnou hloubku otvorů! Délka hmoždinek je 50 mm, délka vrutů je 90 mm.

 • Při použití méně kvalitních hmoždinek hrozí jejich vytažení ze zdi!

 • 2N® IP Force je sestaven šrouby z nerezavějící oceli. Při jejich ztrátě, pokud použijete jiné šrouby, hrozí koroze, která může znehodnotit vzhled okolí šroubu!

 • Po demontáži předního panelu dávejte pozor, aby se dovnitř (zejména na povrch těsnění a na zvukovody mikrofonů) nedostaly žádné nečistoty.

 • Záruka se nevztahuje na poruchy a závady výrobku vzniklé v důsledku jeho nesprávné montáže (v rozporu s těmito instrukcemi). Výrobce dále nenese zodpovědnost za škody vzniklé krádeží z prostor, které jsou přístupné po sepnutí připojeného elektrického zámku. Výrobek není určen jako ochrana proti zlodějům (pouze v kombinaci s klasickým zámkem, který plní bezpečnostní funkci).

 • Při nedodržení montážního postupu hrozí zatečení vody a zničení elektroniky. Obvody interkomu jsou trvale pod napětím, při zatečení vody dochází k elektrochemické reakci. U takto zničeného výrobku nelze uplatnit záruku! 

Info

 • Zvukovody mikrofonů jsou po demontáži předního panelu volné, nejde o závadu! Šroubek slouží pouze jako ochrana proti vypadnutí zvukovodu při instalaci.

Varování

Při zapuštěné montáží do klasického zdiva je nutné důsledně dodržovat rozměry otvorů, které jsou v případě montáže bez sady pro zazdění patrné z okótovaného obrázku.

Zapuštěná montáž – klasické zdivo

Co potřebujete k instalaci:

 • Sadu pro zazdění, obj. č. 9151001
 • Otvor: (131 x 222 x 82) mm


Pokud použijete sadu pro zazdění (obj. č. 9151001), postupujte podle následujícího návodu:

  • Připravte otvor podle přiložené šablony.
  • Předpokládá se, že do připraveného otvoru vedou všechny potřebné kabely.
  • Do připraveného otvoru vložte na zkoušku zápustnou krabici a zkontrolujte, zda je otvor dost hluboký a zda celý nerovný okraj otvoru bude rámečkem zakryt.
  • Pokud je otvor vyhovující, usaďte zápustnou krabici jejím zazděním.
  • Z interkomu odmontujte přední panel.
  • Rozhodněte se, kterými otvory povedou do interkomu kabely. Do ostatních otvorů namontujte přiložené záslepky. Pokud hrozí vniknutí hmyzu nebo vody, použijte přiložené kabelové průchodky nebo vhodný tmel. Menší průchodku lze osadit i do otvoru na dně interkomu.
  • Na interkom navlékněte rámeček.
  • Interkom vložte do zápustné krabice a kabely současně zaveďte dovnitř. Přebytek kabelu může být uložen pode dnem interkomu, uvnitř ponechejte pouze menší rezervu.
  • Do montážních otvorů po stranách interkomu vložte dodané šrouby tak, aby vnikly do matic v zápustné krabici. Všechny šrouby důkladně utáhněte. Dodržte maximální utahovací moment 1,5 Nm. Pozor, pořadí utažení šroubů může mít vliv na polohu interkomu.
  • Rámeček doporučujeme utěsnit vůči zdivu silikonovým nebo jiným tmelem. Zabráníte tím možnému průniku vody za interkom.
  • Závěr montáže následuje až po elektrickém zapojení.Při zapuštěné montáží do klasického zdiva je nutné důsledně dodržovat rozměry otvorů.


Tip

 • Při zapuštěné montáži se kabely protáhnou otvorem na zadní straně zařízení. V prostoru za zařízením lze ponechat rezervní délku kabelu.
 • Pokud kabely nelze zasekat dostatečně hluboko do stěny, je možné použít menší otvor na spodní straně zařízení.

Zapuštěná montáž – zateplená fasáda

Vyříznutím izolační vrstvy připravte otvor podle šablony (stejný jako do klasického zdiva).

Co potřebujete k instalaci:

 • Delší vruty (podle síly tepelné izolace) 
 • Otvor: (135 x 243,5 x 85) mmUpozornění

 • Hloubka otvoru je závislá na síle izolační vrstvy. Může se tedy stát, že budete potřebovat delší vruty! Pokud je pod izolací zdivo z dutých cihel, vruty musí být tak dlouhé, aby procházely celou hmoždinkou (50 mm)! Jinak hmoždinka v duté cihle nedrží.

 • Otvory pro hmoždinky musejí mít správný průměr. Pokud jsou otvory příliš velké, hrozí vytažení hmoždinek! V tom případě použijte k zajištění hmoždinek stavební lepidlo.

 • Pozor na dostatečnou hloubku otvorů! Délka hmoždinek je 50 mm, délka vrutů je 90 mm.

Předpokládá se, že do připraveného otvoru vedou všechny potřebné kabely. Další postup je stejný jako pro klasické zdivo. Při utahování vrutů je ale třeba respektovat menší pevnost zateplené fasády.

Zapuštěná montáž – sádrokarton

Použijte sadu pro montáž do sádrokartonu a postupujte podle návodu k této sadě.

Co potřebujete k instalaci:  

 • Montážní sadu pro sádrokarton, obj. č. 9151002

 • Otvor: (116 x 233 x 78) mm 


Zapuštěná montáž – duté cihly

Co potřebujete k instalaci:

 • Sadu pro zazdění, obj. č. 9151001 
 • Otvor: (131 x 222 x 82) mm

Při vysekávání otvoru do zdiva z dutých cihel dojde k porušení vnější stěny cihel, na dně otvoru pak je tenkostěnná vnitřní část cihel a upevnění hmoždinek je prakticky nemožné. Použijte proto sadu pro zazdění a postupujte podle návodu k této sadě.


Montáž na povrch

Tento způsob montáže se použije tam, kde zapuštění není možné (betonové a ocelové konstrukce, sloupky u závor, atd.). Nepoužije se rámeček.

Co potřebujete k instalaci: 

 • pouze 2N® IP Force (nepoužije se krycí rámeček)


Upozornění

 • Montáž na povrch je vždy problém, pokud hrozí vandalismus (veřejné garáže, apod.). V tomto případě použijte místo dodaných hmoždinek a vrutů ocelové kotvicí prvky.

 • Nepoužité otvory průchodek vždy zaslepte ucpávkami! Hrozí vniknutí stříkající vody (např. mytí fasády). Proto neponechávejte otvory volné ani „ze dne na den" (např. mezi montáží a připojením vodičů).


Nebezpečí úrazu

 • Eliminujte riziko úrazu! Povrchová montáž není vhodná v místech, kde je zúžený průchod nebo kde je pozornost procházejících odvedena stranou. Výrobce nenese odpovědnost za případné úrazy!

 1. Polohu interkomu zvolte také s ohledem na přívody. Pokud kabely vedou uvnitř konstrukce či zdi, lze využít otvor na dně interkomu.

 2. Do betonu a podobných konstrukcí vyvrtejte otvory pro hmoždinky do hloubky 70 mm podle obrázku. Vtlačte, popř. zatlučte dodané hmoždinky do vyvrtaných otvorů. Pokud jsou hmoždinky příliš volné, použijte montážní lepidlo. Při montáži na ocelovou konstrukci použijte svůj vlastní spojovací materiál, např. metrické šrouby + matice.

 3. Z interkomu odmontujte přední panel.

 4. Rozhodněte se, kterými otvory povedou do interkomu kabely. Vyberte a namontujte dodané průchodky podle počtu kabelů: dvouděrová průchodka, jednoděrová nebo obě dvě. Do ostatních otvorů namontujte přiložené záslepky.

 5. Interkom připevněte ke stěně či konstrukci a kabely zaveďte dovnitř. Uvnitř ponechte pouze menší rezervu. Do nepoužitých průchodek vložte ucpávky a matice průchodek utáhněte.

 6. Závěr montáže následuje až po elektrickém zapojení. Pokud kabely vedou povrchově, použijí se přiložené průchodky.


Montáž na stojan

Tento způsob montáže je vhodný zejména u vjezdů.

Co potřebujete k instalaci:

 • Stojan, obj. č. 9151005
 • Šrouby dle povrchu – nejsou součástí balení

Upozornění

 • Stojan je potřeba důkladně uchytit k podstavci, zejména pokud hrozí vandalismus (veřejné garáže, apod.). Doporučujeme použít ocelové kotvicí prvky.

 1. Připojte zemnění
 2. Protáhněte kabeláž stojanem
 3. Připevněte stojan k podkladu. Rozměry uchycovacích prvků najdete ve Vrtací šablona základny. Šrouby nejsou součástí balení. Použijte vlastní dle typu povrchu.
 4. Pro vyvedení kabeláže do 2N® IP Force použijte kabelovou průchodku!Použití kabelových průchodek

Kabelové průchodky jsou vhodné pro tyto kabely:

 • Velká průchodka: 2x kabel o průměru 5–6 mm (UTP kabel), nebo po výměně vložky 1x silný kabel / trubka o průměru až 14 mm.

 • Malá průchodka: 1x kabel o průměru 5–8 mm.

Tip

 • Velkou průchodkou lze provléci síťový kabel včetně koncovky RJ-45. Postup je uveden níže.


Protažení kompletního kabelu (RJ-45) průchodkou

1. Úplně odšroubujte matici velké průchodky.

2. Z průchodky vyjměte těsnění včetně pouzdra. Oba tyto díly jednotlivě přestřihněte podle obrázků.


3. Na kabel navlékněte matici průchodky a pak na něj nasaďte těsnění.

4. Na těsnění navlékněte pouzdro.

5. Koncovku kabelu protáhněte tělesem průchodky dovnitř interkomu a zacvakněte do konektoru na základní desce.
6. Těsnění s pouzdrem posuňte po kabelu až do tělesa průchodky, případně vložte ucpávku.
7. Našroubujte a dotáhněte matici.