2.3 Elektrická instalace

V této kapitole je popsáno připojení 2N® IP Force do lokální počítačové sítě a připojení napájecího napětí a elektrického zámku.

 • Popis konektorů na DPS
 • Připojení do lokální sítě
 • Připojení externího napájení
 • Připojení elektrického zámku
 • Obnovení originálního nastavení (verze 555v5)
 • Obnovení originálního nastavení (verze 555v3 a vyšší)
 • Obnovení originálního nastavení (verze 555v2)
 • Zemnění mechaniky
 • Dokončení montáže
 • Dostupné spínače

Upozornění

 • Zařízení musí být součástí elektrické instalace budovy.


Popis konektorů na DPS

Na obrázku je znázorněno rozložení konektorů na desce plošného spoje (DPS). Na obrázku jsou označeny konektory (X1 až X22), ke kterým se připojují kabely, příslušenství a jiné součásti zařízení.

Popis konektorů:

 • X1 – Reproduktor
 • X2 – Tlačítko 2
 • X3 – Tlačítko 3
 • X4 – Modul kamery
 • X5 – Tlačítko 1
 • SW1 – Tlačítko RESET (pouze deska verze 555v3 a vyšší)
 • X6 – Konfigurační propojky
 • X7 – Výstup pro indukční smyčku. Typ konektoru JST SHR-02V-S.
 • X8 – Rozšiřující modul (čtečka RFID karet nebo přídavný spínač)
 • X10 – Tlačítka 1 až 4
 • X11 – Připojení k lokální počítačové síti (LAN)
 • X12 – Servisní konektor
 • X13 – Modul klávesnice
 • X15 – Levý mikrofon
 • X16 – Pravý mikrofon
 • X17 – Spínací a rozpínací kontakt relé max. 30 V / 1 A AC/DC. Slouží pouze k připojení nekritických zařízení (např. světla). 
 • X18 – Spínaný výstup 9 až 13 V DC podle napájení (PoE: 9 V; adaptér: napětí zdroje minus 1 V), max. 700 mA
 • X19 – Vstup napájení 12 V ±15 % / 2 A DC
 • LED1/2 – Zobrazují stav zařízení
 • LED3 – Aktivita připojení k LAN


Popis konektorů 2N® IP Force, deska verze 555v2

Popis konektorů 2N® IP Force, deska verze 555v3

Popis konektorů 2N® IP Force, deska verze 555v4

Popis konektorů 2N® IP Force, deska verze 555v5

Tip

 • Schéma zapojení výstupu pro svorky Relay

  Zapojení pro spínání elektrického obvodu ovládaného zařízení

  Zapojení pro rozpínání elektrického obvodu ovládaného zařízení

Připojení do lokální sítě

2N® IP Force se připojuje do lokální počítačové sítě (LAN) pomocí UTP/STP kabelu (kategorie Cat 5e nebo vyšší) zakončeného zástrčkou RJ-45 (konektor X11). Zařízení je vybaveno funkcí Auto-MDIX, a proto lze použít jak přímou, tak překříženou variantu kabelu. 

Upozornění

 •  Doporučujeme použít přepěťovou ochranu pro LAN rozhraní.
 • Doporučujeme použít stíněný ethernetový kabel SSTP.

Varování

 • Tento produkt nelze připojit přímo k telekomunikačním linkám (nebo veřejným bezdrátovým sítím) žádných poskytovatelů telekomunikačních služeb (tj. mobilních operátorů, provozovatelů pevných linek či poskytovatelů internetu). Pro připojení tohoto produktu k internetu rozhodně použijte router.

Připojení externího napájení

2N® IP Force lze napájet buď z externího zdroje 12 V ±15 % / 2 A DC nebo přímo z LAN vybavené síťovými prvky podporující technologii PoE 802.3af.

Napájení z externího zdroje

Externí napájecí zdroj 12 V se připojuje na svorkovnici X19. Pro spolehlivou funkci zařízení použijte zdroj bezpečného napětí (SELV) 12 V ±15 % DC dimenzovaný na proudový odběr alespoň 2 A (obj. č. 91341481E).


Napájení pomocí PoE

2N® IP Force je kompatibilní s technologií PoE 802.3af (Class 0–12,95 W) a může být napájen přímo z lokální sítě pomocí kompatibilních síťových prvků. Pokud vaše síť toto neumožňuje, lze alternativně použít PoE injektor, obj. č. 91378100E/US, který se vloží mezi 2N® IP Force a nejbližší síťový prvek. 

Připojení elektrického zámku

2N® IP Force je vybaven galvanicky izolovaným reléovým spínačem s vyvedeným spínacím a rozpínacím kontaktem (svorky X17, max. 30 V / 1 A AC/DC) a spínaným výstupem 9 až 13 V DC podle napájení (PoE: 9 V; adaptér: napětí zdroje minus 1 V), max. 600 mA (svorky X18), na které lze připojit běžný elektrický zámek, příp. jiný vyhovující spotřebič.

Poznámka

 • Zařízení s deskou plošných spojů verze 555v3 a vyšší umožňují nezávislé řízení výstupu 12 V (svorky X18) a spínaní relé (svorky X17). V zařízeních s deskou verze 555v2 jsou oba výstupy spínány vždy současně.


Varování

Při připojení zařízení obsahujících cívku, například relé nebo elektromagnetické zámky, je potřeba ochránit výstup interkomu před napěťovou špičkou při vypínání indukční zátěže . Pro tento způsob ochrany doporučujeme diodu 1 A / 1000 V (například 1N4007, 1N5407, 1N5408) zapojenou antiparalelně k zařízení.

Tlačítko Reset

Tlačítko reset umístěné mezi konektory na základní jednotce slouží k nastavení originálního továrního nastavení, restartu zařízení, zjištění IP adresy zařízení a její přepnutí do statického nebo dynamického režimu. 


Zjištění aktuální IP adresy

Pro zjištění aktuální IP adresy postupujte podle následujících bodů:

 • Stiskněte tlačítko RESET a držte jej stisknuté.
 • Vyčkejte, než se současně rozsvítí červená a zelená LED na zařízení a zazní zvuková signalizace  (cca 15–35 s).
 • Uvolněte tlačítko RESET.
 • Zařízení hlasově automaticky oznámí aktuální IP adresu.

Poznámka

 • Časový interval od stisknutí tlačítka RESET do první světelné a zvukové signalizace je uveden v rozmezí 15–35 s, vždy záleží na konkrétním modelu 2N IP interkomu či odpovídací jednotky.
 • Pro 2N® IP Force v HW verzi 8 platí časový interval 24 s.


Nastavení statické IP adresy zařízení

Pro nastavení konfigurace sítě zařízení do režimu se statickou IP adresou (DHCP OFF) postupujte podle následujících bodů:

 • Stiskněte tlačítko RESET a držte jej stisknuté.
 • Vyčkejte, než se současně rozsvítí červená a zelená LED na zařízení a zazní zvuková signalizace  (cca 15–35 s).
 • Vyčkejte, než červená LED zhasne a zazní zvuková signalizace  (cca dalších 3 s).
 • Uvolněte tlačítko RESET. 

Po restartu bude mít zařízení nastaveny tyto síťové parametry:

 • IP adresa: 192.168.1.100
 • Maska sítě: 255.255.255.0
 • Výchozí brána: 192.168.1.1


Nastavení dynamické IP adresy zařízení

Pro nastavení konfigurace sítě zařízení s dynamickou IP adresou (DCHP ON) postupujte podle následujících bodů:

 • Stiskněte tlačítko RESET a držte jej stisknuté.
 • Vyčkejte, než se současně rozsvítí červená a zelená LED na zařízení a zazní zvuková signalizace  (cca 15–35 s).
 • Vyčkejte, než červená LED zhasne a zazní zvuková signalizace  (cca dalších 3 s).
 • Vyčkejte, než zelená LED zhasne a opět se rozsvítí červená LED a zazní zvuková signalizace  (cca dalších 3 s).
 • Uvolněte tlačítko RESET.


Obnovení originálního nastavení

Pro obnovení originálního továrního nastavení zařízení postupujte podle následujícího postupu:

 • Stiskněte tlačítko RESET a držte jej stisknuté.
 • Vyčkejte, než se současně rozsvítí červená a zelená LED a zazní zvuková signalizace  (cca 15–35 s).
 • Vyčkejte, než červená LED zhasne a zazní zvuková signalizace  (cca další 3 s).
 • Vyčkejte, než zelená LED zhasne a opět se rozsvítí červená LED a zazní zvuková signalizace  (cca další 3 s).
 • Vyčkejte, než červená LED zhasne a zazní zvuková signalizace  (cca další 3 s). 
 • Uvolněte tlačítko RESET.

Upozornění

 • V případě obnovení originálního továrního nastavení na zařízení s firmwarem verze 2.18 nebo vyšší je nutné 2N® Bezpečnostní relé znovu naprogramovat podle postupu uvedeného v části 2.4.


Restart zařízení

Krátký stisk tlačítka RESET (< 1 s) vyvolá pouze restart zařízení – k žádné změně konfigurace nedochází.

Info

 • Časový interval od krátkého stisku tlačítka RESET po znovu připojení zařízení do sítě po proběhlém restartu trvá pro 2N® IP Force 25–50 s v závislosti na HW verzi.


Obnovení originálního nastavení (verze 555v3 a vyšší)

Pro obnovení originálního nastavení stiskněte a držte tlačítko SW1. Vyčkejte do první zvukové signalizace (cca 10 s) a poté tlačítko uvolněte. Pokud tlačítko stisknete krátce, dojde pouze k resetování zařízení. Tlačítko SW1 je k dispozici pouze v zařízení s deskou plošných spojů verze 555v3 a vyšší. Pro desky verze 555v2 použijte postup uvedený níže.

Upozornění

 • V případě obnovení originálního nastavení na zařízení s firmwarem verze 2.18 nebo vyšší je nutné 2N® Bezpečnostní relé znovu naprogramovat podle postupu uvedeného v části 2.4.

Obnovení originálního nastavení (verze 555v2)

 1. Odpojte zařízení od napájení.
 2. Přesuňte zkratovací propojku na konektoru X6 do pozice pro uvedení do originálního nastavení. Konfigurační propojky (X6) se nacházejí v pravé horní části desky plošného spoje.
 3. Připojte napájení a vyčkejte na zvukovou signalizaci potvrzující start.
 4. Odpojte zařízení od napájení.
 5. Přesuňte zkratovací propojku na konektoru X6 do pozice normální provoz.
 6. Připojte napájení – zařízení bude nastaveno na tovární hodnoty.

Konfigurační propojky X6, Verze 555v2:

Normál provoz

Originální nastavení

Zemnění mechaniky

Ke zvýšení odolnosti proti statické elektřině doporučujeme vrátník uzemnit kabelem o průřezu alespoň 4 mm2. Kabel se připojuje ke svorce ve spodní části mechaniky podle obrázku níže. Svorka je součástí příbalu.

Dokončení montáže

 1. Po zapojení všech vodičů zkontrolujte dotažení průchodek, pokud jsou použity, a zasunutí koncovky RJ-45 do konektoru na desce.
 2. Opatrně nasaďte přední panel. Pokud instalujete verzi se čtyřmi tlačítky, věnujte pozornost správnému nasazení konektoru a zkontrolujte, že vodiče uvnitř zařízení jsou vedeny tak, že zůstal prostor na tuto desku. Důkladným dotažením čtyř šroubů se panel zatlačí ještě asi o 1 mm, až dosedne přímo na kovové šasi. K dotažení můžete použít přiložený klíč (Torx 20). Dodržte maximální utahovací moment 1,5 Nm.

Upozornění

 • Správně nainstalovaný Interkom je voděodolný. Špatně provedená montáž může způsobit, že interkom nebude vodotěsný. Zatékání vody může poškodit elektroniku.
 • 2N® IP Force je sestaven šrouby z nerezavějící oceli. Při jejich ztrátě, pokud použijete jiné šrouby, hrozí koroze, která může znehodnotit vzhled okolí šroubu!

Dostupné spínače

UmístěníNázevPopis
Základní jednotkaRelay 1

Pasivní spínač: spínací a rozpínací kontakt, max. 30 V / 1 A AC/DC. Slouží pouze k připojení nekritických zařízení (např. světla). 

Output 1

Aktivní výstup spínače: 9 až 13 V DC podle napájení (PoE: 9 V; adaptér: napětí zdroje minus 1 V), max. 600 mA

Přídavný spínač*

(obj. č. 9151010)

Relay 2Pasivní spínač: spínací a rozpínací kontakt, max. 30 V / 1 A AC/DC. Slouží pouze k připojení nekritických zařízení (např. světla). 
Output 2

Aktivní výstup spínače: 9 až 13 V DC podle napájení (PoE: 9 V; adaptér: napětí zdroje minus 1 V), max. 600 mA

Interní čtečka RFID karet 125 kHz*

(obj. č. 9151011)

Relay 1 (Card Reader),

Pasivní spínač: spínací a rozpínací kontakt, max. 30 V / 1 A AC/DC
Output 1 (Card Reader)Aktivní výstup spínače: 9 až 13 V DC podle napájení (PoE: 9 V; adaptér: napětí zdroje minus 1 V), max. 600 mA

Interní čtečka RFID karet 13.56 MHz*

(obj. č. 9151016)

Relay 1 (Card Reader),

Pasivní spínač: spínací a rozpínací kontakt, max. 30 V / 1 A AC/DC
Output 1 (Card Reader)Aktivní výstup spínače: 9 až 13 V DC podle napájení (PoE: 9 V; adaptér: napětí zdroje minus 1 V), max. 600 mA

Je možné použít pouze jeden z * označených modulů.