2.3.1 Přepěťová ochrana

Doporučení pro instalaci doplňkové přepěťové ochrany

Je-li vedení k libovolnému zařízení 2N vedeno:

a) mimo budovu,

b) po/ve vnější zdi nebo po střeše,

může být vystaveno atmosférickým vlivům a na takových vedeních může vznikat přepětí, které následně může poškodit zařízení nainstalované vně budovy, na její vnější zdi nebo na střeše. Stejně tak toto přepětí může poškodit i zařízení instalovaná uvnitř budovy připojená k tomuto vedení. Z tohoto důvodu doporučujeme na vedení vedená mimo budovu, po jejích vnějších zdech nebo po střeše instalovat doplňkové přepěťové ochrany a to:

a) co nejblíže zařízení instalovanému mimo budovu nebo na její vnější části,

b) co nejblíže místu, kde vedení opouští budovu. 


 

OVP = overvoltage protection