3.1 Konfigurace

2N® IP Force se konfiguruje pomocí osobního počítače vybaveného internetovým prohlížečem:

 • spusťte svůj internetový prohlížeč (Internet Explorer, Firefox, apod.),
 • zadejte IP adresu svého interkomu (např. http://192.168.1.100/),
 • přihlaste se pomocí jména Admin a hesla 2n.

Pro přihlášení k integrovanému web serveru interkomu je nutné znát IP adresu zařízení. Po zakoupení je 2N® IP Force přepnut do režimu s dynamickou IP adresou – získá IP adresu automaticky, pokud je v lokální síti dostupný vhodně nastavený DHCP server. V případě, že DHCP server není k dispozici, lze 2N® IP Force provozovat v režimu statické IP adresy. Konfigurace 2N® IP Force je detailně popsána v dokumentu Konfigurační manuál.


V případě, že zařízení zůstane nedostupné (zapomněli jste IP adresu, změnila se konfigurace sítě, apod.), je možné nastavení sítě nouzově změnit pomocí tlačítek na zařízení.Zjištění IP adresy

Pro zjištění IP adresy 2N® IP Force postupujte následovně:

 • připojte 2N® IP Force k napájení (pokud je již připojen, odpojte jej a opět připojte),
 • vyčkejte na druhý zvukový signál ,
 • stiskněte 5x první tlačítko zrychlené volby,
 • 2N® IP Force přečte svoji IP adresu,
 • pokud je adresa 0.0.0.0, znamená to že interkom nedostal z DHCP serveru IP adresu.Poznámka

 • Z bezpečnostních důvodů lze posloupnost tlačítek zadat maximálně do třiceti sekund od zaznění zvukového signálu. Mezi jednotlivými stisky mohou být rozestupy dlouhé maximálně 2 s.

Nastavení statické IP adresy (4tlačítkové modely)

Pro nastavení zařízení do režimu statické IP adresy postupujte podle následujících bodů:

 • připojte 2N® IP Force k napájení (pokud je již připojen, odpojte jej a opět připojte),
 • vyčkejte na první zvukový signál ,
 • stiskněte postupně tlačítka 1, 1, 1, 2, 2, 3. • Přepnutí je signalizováno zvukovým signálem .
 • Vyčkejte, než se zařízení automaticky restartuje.

Upozornění

 • Z bezpečnostních důvodů lze posloupnost 1, 1, 1, 2, 2, 3 zadat maximálně do třiceti sekund od zaznění zvukového signálu. Mezi jednotlivými stisky mohou být rozestupy dlouhé maximálně 2 s.

Po restartu bude mít zařízení nastaveny tyto síťové parametry:

 • IP adresa: 192.168.1.100
 • maska sítě: 255.255.255.0
 • výchozí brána: 192.168.1.1

Nastavení dynamické IP adresy (4tlačítkové modely)

Pro nastavení zařízení do režimu automatického získání síťových parametrů z DHCP serveru postupujte podle následujících bodů:

 • připojte 2N® IP Force k napájení (pokud je již připojen, odpojte jej a opět připojte),
 • vyčkejte na první zvukový signál  ,
 • stiskněte postupně tlačítka 2, 1, 1, 2, 2, 3. • přepnutí je signalizováno zvukovým signálem .
 • vyčkejte, než se zařízení automaticky restartuje.

Upozornění

 • Z bezpečnostních důvodů lze posloupnost 2, 1, 1, 2, 2, 3 zadat maximálně do třiceti sekund od zaznění zvukového signálu. Mezi jednotlivými stisky mohou být rozestupy dlouhé maximálně 2 s.

Po restartu zařízení získá IP adresu z DHCP serveru jen tehdy, pokud je server správně nakonfigurován.

Přepnutí na modelech s 1 nebo 2 tlačítky

V případě, že váš 2N® IP Force je vybaven 1 nebo 2 tlačítky, můžete přepnutí provést pouze pomocí jediného tlačítka.

 • připojte 2N® IP Force k napájení (pokud je již připojen, odpojte jej a opět připojte),
 • Vyčkejte na první zvukový signál  .
 • Stiskněte 15x tlačítko zrychlené volby na základní jednotce.
 • Reset síťových parametrů a přepnutí DHCP je signalizováno zvukovým signálem 
 • U zařízení s verzí FW 2.33 a nižší vyčkejte, až se zařízení automaticky restartuje.
  • Po restartu dojde k přepnutí z režimu se statickou IP adresou na režim s dynamickou IP adresou a naopak.
 • Zároveň dojde k nastavení všech parametrů v části Systém / Síť na výchozí hodnoty. Toho je možné využít v případě, že není možné se k zařízení připojit například kvůli chybné konfiguraci VPN.Upozornění

 • Z bezpečnostních důvodů lze posloupnost 15x 1 zadat maximálně do třiceti sekund od zaznění zvukového signálu. Mezi jednotlivými stisky mohou být rozestupy dlouhé maximálně 2 s.

Po restartu dojde k přepnutí z režimu se statickou IP adresou na režim s dynamickou IP adresou a naopak.

Aktualizace firmware

Při prvním přihlášení k interkomu je vhodné aktualizovat firmware interkomu. Aktualizovat firmware lze pomocí webového rozhraní zařízení v části Systém > Údržba (viz Konfigurační manuál). Aktuální verze firmwaru je dostupná na adrese 2N.com. Po úspěšné aktualizaci firmwaru se zařízení automaticky restartuje. Celý proces aktualizace trvá necelou minutu.