3.3 Údržba

Čištění

Při používání nezbytně dochází k zašpinění povrchu, zejména klávesnice zařízení. K odstranění nečistot obvykle postačí měkký hadřík navlhčený čistou vodou. Doporučujeme dodržovat při čištění tyto zásady:

 • Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (písek na nádobí, Savo, apod.).
 • Pro čištění objektivu (který je skleněný) používejte vhodné prostředky určené pro čištění brýlí, optiky, obrazovek, apod.
 • Lze používat čističe na alkoholové bázi.
 • Doporučuje se čistit za suchého počasí, kdy případná vniknuvší voda rychle vyschne.
 • Vhodné jsou čistící ubrousky na IT techniku.

Varování

 • Nepoužívejte čističe na peroxidové bázi.

Tip

 • Interkomy v provedení obj. č. 9151101W a 9151101CHW je možné čistit tryskající tlakovou vodou (WAP).

Výměna štítků, změny v naprogramování

Postup je uveden v předchozích kapitolách. Aby vám v budoucnu nic nebránilo podle něj změny provést, je třeba pečlivě uschovat:

 • zbytek průsvitné fólie do tlačítek 

Upozornění

 • Výrobek používejte pro účely, pro které byl navržen a vyroben, v souladu s tímto návodem.
 • Výrobce si vyhrazuje právo na takové úpravy výrobku oproti předložené dokumentaci, které povedou ke zlepšení vlastností výrobku.
 • 2N® IP Force neobsahuje komponenty škodlivé pro životní prostředí. Pokud tento výrobek jednoho dne doslouží, zlikvidujte jej v souladu s platnými právními předpisy.