1.1 Popis produktu

Základní vlastnosti

 • Možnost připojit až 8 výtahů
 • Hlásky pro kabinu, šachtu, strojovnu
 • Optimální akustické vlastnosti
 • Vestavěný záložní akumulátor
 • Snadné ovládání i nastavení – hlasový automat
 • Funkce „kontrolní volání"
 • Možnost blokování výtahu při poruše spojení
 • Interní komunikace – „trifonie"
 • Nastavení po telefonu nebo pomocí PC (přes USB, nebo internet)
 • USB rozhraní
 • Možnost nahrát vlastní hlášení
 • Možnost lokálního dispečinku (InterKom)
 • Funkce Fireman

Základní popis

2N® Lift8 (L8) je komunikační systém, který se funkcí podobá interkomu. Jednotlivé hlásky se připojují na společnou sběrnici (dvojici vodičů), připojených ke splittru. Splitter je vždy připojen k centrální jednotce (CJ), která řídí činnost systému a poskytuje spojení s dispečinkem. Na sběrnici lze připojit maximálně 40 hlásek. CJ obsahuje interní splitter.

Každý splitter má jednoznačnou identifikaci: číslo výtahu 1 až 8. V rámci každého výtahu máme hlášky připojené ke splittru – umístěné: dno šachty, dno kabiny, kabina, střecha kabiny a strojovna. Hláska do strojovny může být nastavena jako společná pro více výtahů.

CJ  Obsahuje záložní akumulátor, který je snadno vyměnitelný (olověný akumulátor). CJ zajišťuje dobíjení tohoto akumulátoru a monitoring jeho stavu. CJ indikuje pěti barevnými kontrolkami: stav napájení, sílu signálu, stav telefonní linky, stav sběrnice a stav jádra. Dále je vybavena USB rozhraním, které slouží ke komfortnímu nastavení parametrů, k nahrávání hlášení a k programovému upgrade.

CJ je možné připojit přes: GSM, UMTS, PSTN, nebo VoIP. 

2N® Lift8 splňuje certifikace TÜV CE  

Schéma systému

Příklad zapojení Centrální jednotky, splitterů a hlásek systému 2N® Lift8

 

Hlavní sběrnice


Sběrnice (Audio jednotky)