2.5 Hláska – šachta

Popis

Tato hláska je určena pro instalaci na dno výtahové šachty, podlahu kabiny, nebo na střechu výtahu, případně kamkoli jinam, kde je zapotřebí komunikovat například při údržbě výtahů apod. Základním rysem této hlásky je robustní kryt ve žluté barvě. Není určen pro venkovní použití, ale výborně snáší podmínky v šachtě výtahu – je odolný proti pádu drobných předmětů, kapajícímu oleji apod. Tlačítkem ALARM lze aktivovat spojení s dispečinkem, tlačítkem TRIFONIE konferenční spojení s ostatními hláskami téhož výtahu. V hlásce je vestavěný mikrofon a reproduktor, ale lze připojit sluchátko pro lepší akustické vlastnosti. Díky rozměrům a pevnosti krytu má hláska dobrý a silný zvuk.


Upozornění – upgrade

 • Hláska se nejprve inicializuje – svítí žlutá, zelená a červená dioda (požadavek přijat, spojení potvrzeno a červená dioda pod sklíčkem).
 • Pokud právě probíhá upgrade, na hlásce bliká žlutá a zelená dioda. Červená dioda stále svítí.
 • Po upgradu se rozsvítí piktogram ALARM (symbol zvonek) a hláska je připravena k použití.

Obsluha

 1. Tento typ hlásky je obsluhován kvalifikovanými osobami provádějícími např. údržbu výtahu.
 2. Tlačítko TRIFONIE aktivuje hlasitou komunikaci s ostatními hláskami téhož výtahu.
 3. Tlačítko ALARM lze použít např. při pádu osoby do šachty.
 4. Hláska volá na čísla nastavené v paměti tlačítka ALARM – sada 2 (021–026).
 5. Osvětlení tlačítka ALARM (není vyžadováno normou) umožňuje snadné nalezení hlásky a její aktivaci za tmy.

Upozornění

 • Pokud není vyplněno číslo v paměti ALARM – sada 2 (021–026), hláska volá na čísla nastavená v paměti ALARM – sada 1 (011–016).
 • Pomocí tlačítka ALARM lze volat dispečink nebo strojovnovou hlásku nastavenou jako interkom.
 • Tlačítko ALARM i TRIFONIE svítí v klidovém stavu.

Než začnete

Kontrola úplnosti výrobku

Před započetím instalace prosím zkontrolujte, zda je balení výrobku kompletní:

 • 1 hláska včetně těchto prvků (sestaveno):
 • 2 hmoždinky do zdi
 • 2 vruty do hmoždinky

Požadavky

 • Tento typ hlásky nemá žádné specifické požadavky.

Montáž

Hláska se obvykle montuje na zeď pomocí přiložených hmoždinek a vrutů. Vrtací šablona se nachází na obalu.

Upozornění

 • Hláska není určena pro venkovní instalaci.

El. Instalace

Konektory

Hláska je vybavena jedním konektorem pro připojení sběrnice. Druhý konektor RJ-11 slouží pro připojení sluchátka. Oba konektory se nacházejí pod bočními dvířky.


Nastavení umístění hlásky

Umístěním hlásky se míní nastavení propojek (viz potisk na krytu). Pokud hlásku instalujete na dno šachty, není třeba nastavení propojek měnit.

V ostatních případech postupujte takto:

Postup

 1. Povolte šroubek na ochranných dvířkách, pod kterými se nacházejí propojky, a otevřete.
 2. Nastavte umístění hlásky. Pokud zapojujeme pouze jednu kabinu, je nastavení vyobrazeno na potisku pod dvířky. Pokud nastavujeme hlásku pro kabinu 2, je potřeba nejprve vložit jumper do pozice dno šachty (levá propojka) a poté vybrat umístění hlásky vložením druhého jumperu (střecha kabiny 2, kabina 2, pod kabinu 2).
 3. Uzavřete dvířka a utáhněte šroubek.

Upozornění

 • Od verze 2.0.0 lze nastavit až 7 typů umístění hlásek pro dvoukabinové výtahy (1. střecha kabiny, 2. kabina, 3. pod kabinu, 4. dno šachty, 5. střecha kabiny 2, 6. kabina 2, 7. pod kabinu 2).
 • Zapojte maximálně 5 hlásek do jedné šachty včetně hlásky Fireman a kamera modulů.
 • Pozor na duplicitní nastavení hlásek.
 • Tuto hlásku nelze nastavit jako společnou pro více výtahů.

Připojení na sběrnici

Uvolněte šroubek na pravém boku a otevřete kryt konektorů. Pod ním se nachází pouze jeden konektor pro připojení sběrnice. Svorkovnici vytáhněte z konektoru, připojte vodiče a svorkovnici nasaďte zpět do konektoru. Musí se dodržet polarita. 

Varování

 • Hláska je výhradně určena k připojení na sběrnici „Audio unit bus“ systému 2N® Lift8. Připojením hlásky na jiné vodiče, může vést k jejímu poškození nebo zničení.
 • Musí se dodržet polarita, jinak hláska nebude fungovat.

Upozornění

 • Pod krytem dvířek je zobrazena polarita pro připojení sběrnice (+ -).
 • Hláska je napájena z CJ, nebo splitteru prostřednictvím 2drátové sběrnice. Odpojení hlásky ze sběrnice způsobí vypnutí hlásky.

Připojení sluchátka

K hlásce je možné si doobjednat sluchátko. Sluchátko se dodává včetně přiloženého kabelu s telefonními koncovkami.

Upozornění

 • Pokud není připojené sluchátko, funguje hláska v režimu handsfree.
 • Sluchátko jiného typu nemusí fungovat.

Nastavení hlasitosti

Otevřete ochranná dvířka na hlásce a pomocí trimru nastavte požadovanou hlasitost.

Upozornění

 • Pomocí tohoto trimtu nastavte co nejlepší akustické vlastnosti, ale zároveň tak, aby nedocházelo ke zpětné vazbě.
 • Nastavování hlasitosti funguje pouze pro režim handsfree.