4.1 Pokyny pro uživatele

Kabina

Hláska v kabině je určena pro laickou obsluhu. V kabině je nicméně možné umístit instrukce, například co má uvězněná osoba sdělit dispečinku apod.

 

Význam piktogramů

 • Žlutý piktogram „čekejte" svítí, navazuje-li se spojení s dispečinkem.
 • Zelený piktogram svítí, je-li spojení navázáno a potvrzeno dispečinkem.
 • Zelený piktogram svítí, probíhá-li trifonie.
 • Modrý piktogram nesvítí, ale označuje místo, kde je vyzařován během hovoru signál pro osoby s poruchou sluchu, vybavené naslouchadly.

Šachta, střecha kabiny

 • Stiskem tlačítka ALARM lze volat dispečink, ovšem na sadu telefonních čísel ALARM2 (par. 021–026). Pokud není parametr vyplněn, volá stejně jako kabina na číslo Alarm (par. 011–016)
 • Stiskem tlačítka TRIFONIE lze volat ostatní hlásky v témže výtahu (šachtě).
 • Podržením tlačítka TRIFONIE (cca 2 s) je vyvoláno hlasové menu, pomocí kterého je možné vyvolat TRIFONII s ostatními šachtami.
 • Dalším stiskem tlačítka TRIFONIE lze toto spojení ukončit.
 • Tlačítko ALARM svítí v klidovém stavu.
 • Tlačítko ALARM bliká při sestavování hovoru.
 • Tlačítko TRIFONIE nesvítí, v klidovém stavu.
 • Tlačítko TRIFONIE bliká a svítí zelená kontrolka, pokud je trifonie mezi výtahy aktivní.
 • Žlutá kontrolka svítí, navazuje-li se spojení s dispečinkem.
 • Zelená kontrolka svítí, je-li spojení navázáno a potvrzeno dispečinkem.

Strojovna

Platí zde vše, co pro hlásku do šachty. Pro veškeré hlasové funkce je třeba stisknout  (déle než 2 s).

Tím se aktivuje hlasová nabídka pro strojovnu. Hláska je vybavena handsfree nebo je možné připojit sluchátko pro lepší akustické vlastnosti.

Po vstupu do hlasového menu je možné volit funkce pomocí klávesnice na hlásce.

Pro volbu do veřejné telefonní sítě stiskněte 0
Pro spojení s výtahem volte číslo výtahu X
 • Pro spojení s kabinou výtahu stiskněte 1
 • Pro spojení se střechou kabiny stiskněte 2
 • Pro spojení se dnem kabiny výtahu stiskněte 3
 • Pro spojení se dnem šachty stiskněte 4
 • Pro spojení se strojovnou stiskněte 5
 • Pro spojení s kabinou 2 výtahu stiskněte 6
 • Pro spojení se střechou kabiny 2 stiskněte 7
 • Pro spojení se dnem kabiny 2 výtahu stiskněte 8
 • Pro návrat do hlavní nabídky stiskněte #
Pro administraci stiskněte 9
 • Pro vstup do programovacího menu stiskněte 1
 • Pro ukončení procesu vyproštění stiskněte 2
 • Pro přehrání informací o tomto komunikátoru stiskněte 3
 • Pro správu IO modulů stiskněte 4
 • Pro návrat do hlavní nabídky #
Pro ukončení hovoru stiskněte #

Poznámka

Volba 9 slouží zejména pro konfiguraci L8 – viz kapitola 3. Konfigurace.