2.5 Přehled LED indikátorů

Stav 2N® EasyGate IP je indikován LED indikátory na horní straně zařízení. Jednotlivé stavy jsou popsány v následující tabulce.

LED indikátory

Napájení

 • Modrá – napájení ze sítě
 • Červená – chyba HW

V případě indikované chyby HW červenou LED požadujte nápravu, případně náhradu u svého distributora.

 • Zelená – napájení zařízení baterií
 • Žlutá – vyměňte baterii, byla překročena doba použití dvou let
 • Žlutá blikající 1x za 1 s (0,5 s/0,5 s) – chyba baterie
 • Bez světelné signalizace – zařízení vypnuto

Síť

 • Modrá – použita primární SIM karta
 • Žlutá – použita sekundární SIM karta
Funkce:
 • Svítí – připojeno k síti
 • Bliká 1x za 1 s – není připojeno k síti, SIM karta v zařízení byla detekována
 • Bliká 1x za 3 s – není připojeno k síti, žádná odpověď od SIM

Linka

 • Modrá – volání pomocí SIP
 • Zelená – volání pomocí VoLTE
 • Žlutá – volání pomocí hlasového kanálu mobilní sítě
Funkce:
 • Bez světelné signalizace – zavěšeno
 • Bliká 1x zs 1 s – vyvěšeno, probíhá vytáčení nebo příchozí hovor (vyzvánění)
 • Svítí – probíhající hovor

Data

 • Bez světelné signalizace – není přiřazena IP adresa (zkontrolujte nastavení SIM)
 • Modrá – data jsou k dispozici, zařízení je přidáno do účtu 2N® Elevator Center, SIP je registrován
 • Modrá 0,25 s, pauza 2,5 s – přiřazena IP adresa, data nejsou k dispozici (zkontrolujte nastavení

APN v zařízení, nebo dostupnost dat u operátora)

 • Modrá 0,5 s/0,5 s – data jsou k dispozici, služba 2N® Elevator Center není povolena, nebo

zařízení není přidáno do účtu EC, SIP není registrován

 • Modrá 2x za 2,75 s (0,25 s/0,25 s, pauza 2 s) – data jsou k dispozici, zařízení je přidáno do účtu

2N® Elevator Center, probíhá registrace k SIP, ale není zaregistrováno (zkontrolujte nastavení SIP)

 • Žlutá – data jsou k dispozici, zařízení je přidáno do účtu 2N® Elevator Center, SIP není registrován
 • Zelená – data jsou k dispozici, služba 2N® Elevator Center není povolena, nebo zařízení není

přidáno do účtu EC, SIP registrován

 • Zelená – 2x za 2,75 (0,25 s/0,25 s, pauza 2 s) – data jsou k dispozici, služba 2N® Elevator Center

není povolena, nebo zařízení není přidáno do účtu 2N® Elevator Center, probíhá registrace k SIP,
ale není zaregistrováno (zkontrolujte nastavení SIP)

Signál

Signalizace síly signálu (počtem LED) a použité technologie (barvou první LED).

 • Žlutá – 2G
 • Zelená – 3G
 • Modrá – 4G 
 • LED indikátory pro signál také slouží jako stavové LED pro akce jako:
  • obnovení továrního nastavení
  • restart
  • upgrade firmwaru
  • další stavy nejsou zatím implementovány (4–7)