2.4 Přehled konektorů

Rozložení a význam konektorů

FXSAnalogová linka
RELAYNO (Normally Open): kontakt, který je v klidovém stavu rozpojen proti kontaktu COM.
COM: kontakt, který se překlápí mezi NO a NC po přivedení napětí na cívku. 
NC (Normally Closed): kontakt, který je v klidovém stavu spojen s kontaktem COM.
INPUTZkratovací vstup. Neslouží pro připojení napětí.  
RS232Slouží pro připojení zařízení se sériovou sběrnicí (například některé typy controllerů).
TX, výstup z 2N® EasyGate IP.
RX, vstup do 2N® EasyGate IP.
GND, zemnění.
RESET

Krátkým stiskem dojde k restartu zařízení. Dlouhý stisk (20 s) uvede zařízení do továrního nastavení.

USB Slouží pro lokální přístup do nastavení webového rozhraní zařízení pomocí 2N® EasyGate IP – 2N Web configuration utility.
SIM 1Slot pro primární SIM kartu bez nastaveného PINU.
ANTÉNNÍ KONEKTORSMA Anténní konektor.
SIM 2Slot pro sekundární SIM kartu, která slouží jako záloha primární SIM karty při ztrátě signálu.
POWERKonektor pro připojení napájecího zdroje.
EXT BATTERYKonektor pro vzdálené připojení 4 baterií typu NiMH mimo zařízení. Při výpadku elektrického napájení dojde k automatickému odběru energie z externí baterie. Před připojením baterií mimo zařízení musí být vyjmuty baterie zevnitř zařízení!
O/ISpínač pro zapnutí/vypnutí zařízení.