2.3 Elektrická instalace

2N® EasyGate IP se skládá z VoIP brány v černém obalu, odnímatelné antény a kabelů pro připojení k telefonu, PC a napájení.

Pro uvedení do provozu je nutné připojit 2N® EasyGate IP k napájení, připojit externí anténu a vložit SIM kartu.

Připojení zařízení k napájení

Terminal blok přiloženého napájecího zdroje zapojte do konektoru POWER, napájecí zdroj zapojte do elektrického napájení. Činnost zařízení je signalizována stavovými LED indikátory. Jejich význam je popsán v kapitole 2.5 Přehled LED indikátorů2N® EasyGate IP je napájen stejnosměrným napětím v rozsahu 9–30 V / 1 A. Při napájení z jiného zdroje, než z přiloženého, je nutné zajistit povolený rozsah napětí a správnou polaritu dle technických parametrů.

V případě výpadku síťového napětí umožňují čtyři kusy akumulátorů NiMH velikost AA (1.2 V / 2000 mAH) uvnitř zařízení zálohu napájení a tím běžný provoz zařízení. Tyto akumulátory jsou součástí zařízení, vloženy do držáku na spodní straně pod krytkou, upevněnou šroubkem. Polarita článků je vyznačena vedle prostoru pro akumulátory.

Pro vypnutí zařízení slouží vypínač O/I na spodní straně. Odpojením napájecího zdroje z napájení nedojde k vypnutí zařízení, ale provoz zařízení bude přesměrován na zdroj ze záložních akumulátorů. 

Upozornění

  • Před připojením do elektrického napájení je nutné se ubezpečit, že napětí elektrorozvodné sítě odpovídá údajům uvedeným na štítku síťového adaptéru.
  • Po odpojení od zdroje napájení nebo při jeho výpadku dojde k automatickému odběru energie ze záložních akumulátorů.

Varování

  • Provoz s dodanými bateriemi je povolen v teplotním rozsahu 0 °C – 50 °C, při teplotě mimo tento rozsah je nutné zařízení provozovat bez dodaných baterií. Pro zachování funkce zálohování je nezbytné použít baterie s vyšší teplotní odolností. Je možné připojit externí baterii s vyšší teplotní odolností, případně umístit externí baterii do prostoru s vhodnou teplotou.
  • Pro zálohování používejte pouze doporučený typ akumulátorů NiMH velikost AA. Pouze tento typ nabíjecích baterií je povoleno použít! Při použití jiných baterií hrozí nebezpečí poškození zařízení i výbuchu!
  • Po skončení životnosti akumulátorů musí být zlikvidovány podle příslušných ustanovení jako nebezpečný odpad.


Připojení antény

Do anténního konektoru SMA našroubujte přiloženou anténu. Konektor antény dotahujte lehce rukou, nepoužívejte klíče!

Instalace SIM karty

Vložte nezabezpečenou SIM kartu (velikosti Mini SIM) PIN kódem do SIM slotu SIM 1 na spodní straně zařízení. Zajistěte pozici SIM karty v SIM slotu jejím zatlačením. Správně vložená SIM karta jemně vyčnívá ze slotu. Zkontrolujte, zda je SIM karta správně vložena, pozici uložení SIM karty napovídá její obrys nad samotným slotem. Pro vyjmutí SIM karty opět zatlačte na SIM kartu, která se uvolní ze své pozice a více se vysune a uvolní. Deaktivace PIN kódu a služby operátora, jako je přesměrování, omezení hovorů, preferované sítě, SMS centra atd., je nutné nastavit před vložením SIM karty do 2N® EasyGate IP například v mobilním telefonu. Slot SIM 2 slouží pro vložení záložní SIM karty. 

Připojení ke koncovému telefonnímu zařízení

2N® EasyGate IP slouží primárně k připojení nouzového komunikátoru, lze připojit i k běžnému telefonu, záznamníku nebo jinému koncovému zařízení s rozhraním FXO. 

Připojení k pobočkové ústředně

2N® EasyGate IP připojte na volnou vnější linku vaší pobočkové ústředny (FXO). Ústřednu naprogramujte tak, aby odchozí hovory do GSM sítě byly směrovány na 2N® EasyGate IP.