3. Tóny na telefonní lince – provozní tóny

2N® EasyGate IP vysílá do telefonní linky tóny oznamující její provozní stav. Následující údaje popisují chování při továrním nastavení. Frekvence těchto tónů je 425 Hz.


Oznamovací tón

  • trvalý tón nebo podle nastavení

Vyzváněcí tón

  • volaný účastník je vyzváněn
  • tento tón je generován sítí

Obsazovací tón

  •  nebo podle nastavení

Vysílá se v těchto případech:

  • volaný účastník je obsazený
  • volaný účastník zavěsil (rozpad spojení)