4. Přihlášení do webového rozhraní zařízení

Přihlášení do 2N® EasyGate IP je možné dvěma způsoby, ty jsou popsané v následujících kapitolách: