5.8 Služby / Signalizace

Záložka Signalizace slouží k aktivaci kontroly stavu baterie a připojení 2N® EasyGate IP k mobilní síti. 


 • Funkce relé – v případě odpojení bezdrátové sítě nebo chyby baterií se aktivuje funkce relé.
 • Stav relé – uvádí stav relé. Hodnoty nesepnuto/sepnuto.
 • Funkce odpojení FXS linky – v případě odpojení bezdrátové sítě  nebo chyby baterií dojde k odpojení linky FXS.
  • vypnuto – v případě chyby napájení nebo bezdrátové sítě nedojde k odpojení FXS linky.
  • chyba napájení – v případě chyby napájení baterií dojde k odpojení (po cca 3 s) FXS linky.
  • chyba bezdrátové sítě – v případě nespojení se sítí mobilního operátora (po cca 30 s) dojde k odpojení FXS linky.
  • chyba napájení nebo bezdrátové sítě – v případě chyby napájení nebo bezdrátové sítě dojde k odpojení FXS linky. 
 • Stav odpojení FXS linky – uvádí stav relé. Hodnoty neaktivní/aktivní.