1. Představení produktu

V této kapitole představíme produkt 2N® VoiceBlue Next, uvedeme možnosti jeho využití a výhody, které z jeho používání plynou. Kapitola obsahuje i bezpečnostní pokyny.

Zde je přehled toho, co v kapitole naleznete: