1.2 Bezpečnostní pokyny

  • V prostorách, kde jsou používány výbušniny, jako jsou okolí lomů, je zakázáno používat vysílače, což zahrnuje také GSM/UMTS brány 2N® VoiceBlue Next.
  • Na benzínových stanicích, kde je zakázáno používat mobilní telefony, je také zakázáno provozovat GSM brány 2N® VoiceBlue Next.
  • Ve zdravotnických zařízeních mohou GSM telefony ovlivnit funkci citlivých přístrojů určených pro záchranu lidských životů. Je zakázáno používat v takovýchto zařízeních mobilní telefony, stejně jako GSM brány.
  • Obecně, veškeré zákazy vztahující se na mobilní telefony platí také pro GSM brány, pokud je důvodem zákazu vyzařování vysokofrekvenční energie.
  • Pokud je třeba, lze nainstalovat GSM brány do bezpečné vzdálenosti od místa zákazu a do daného místa přivést pouze ethernetový kabel připojený k bráně.
  • I přesto, že nelze očekávat použití GSM bran v autech či letadlech, jsou předmětem stejných zákazů a nařízení jako mobilní telefony.