3.1 Uvedení brány do továrního nastavení

V případě ztráty hesla, nebo špatnému nastavení IP rozhranní umožňuje GSM brána 2N® VoiceBlue Next nahrání tovární konfigurace pomocí dlouhého stisku tlačítka reset umístěného vpravo vedle Ethernet konektoru RJ-45. 

Touto funkcí dojde k automatickému nahrání továrních konfiguračních hodnot všech parametrů, včetně parametrů týkajících se Ethernet rozhranní a přístupových údajů. Hodnoty továrního nastavení naleznete v kapitole 2.2.

Upozornění

  • Nahráním továrních konfiguračních hodnot dojde ke změně nastavení ethernet rozhraní a následné nutnosti nové konfigurace brán

Poznámka

  •  Pro uvedení zařízení do továrního nastavení stiskněte dlouze tlačítko reset, dokud se nerozblikají LED diody červenou barvou.

Poznámka

  • Krátkým stiskem (0,5 sec) provedete restart GSM brány.