2.2 Tovární nastavení

Následující tabulka obsahuje tovární hodnoty důležitých konfiguračních parametrů GSM brány:

  • IP adresa: 192.168.1.2
  • IP maska: 255.255.255.0
  • IP gateway: 192.168.1.1
  • Username: Admin
  • Password: 2n

Upozornění

  • Při první konfiguraci brány ihned změňte přístupové uživatelské jméno a heslo, zabráníte tím neautorizovaným přístupům do konfigurace brány!