2.1 Před zahájením instalace

Upozornění

 • Ověřte, že máte k dispozici vše potřebné pro uvedení 2N® VoiceBlue Next do provozu (SIM kartu, VoIP telefon, nebo nakonfigurovou SIP linku Vaší SIP proxy, volnou 100BaseT zásuvku a PC pro prvotní konfiguraci brány)

Kontrola úplnosti výrobku

Před započetím instalace prosím zkontrolujte, zda je balení 2N® VoiceBlue Next kompletní dle následujícího výpisu. V balení mohou být rozdíly v závislosti na typu 2N® VoiceBlue Next (dvou, nebo čtyř kanálová varianta) a objednacím čísle.

Součást balení

2xVBN

4x VBN

2N® VoiceBlue Next

1

1

Napájecí adaptér

1

1

Anténa krátká

1

Neobsahuje

Anténa dlouhá

1

1

Ethernet kabel

1

1

Quick Start manuál

1

1

Montážní sada pro uchycení na zeď

1

Neobsahuje

Kryt SIM karet se šroubky

1

Neobsahuje

Gumové nožičky

Neobsahuje

4

Rozmístění konektorů

Na dolní části 2N® VoiceBlue Next naleznete následující konektory:

  • Napájecí konektor – DC Jack 2,1mm
  • 10/100BaseT ethernet konektor
  • Tlačítko reset – krátký stisk zapříčiní restart GSM brány, dlouhý stisk restart GSM brány s následným nahráním tovární konfigurace.

Rozmístění konektorů (čtyřkanálová varianta)

V přední části 2N® VoiceBlue Next naleznete následující konektory:

 •  10/100BaseT ethernet konektor s podporou PoE
 •  Tlačítko reset – krátký stisk zapříčiní restart GSM brány, dlouhý stisk restart
   GSM brány s následným nahráním tovární konfigurace.
 •  Anténní konektor společný pro všechny GSM/UMTS kanály
 •  Držáky SIM karet

V zadní části naleznete napájecí konektor (DC Jack 2,1mm) a typové štítky zařízení.

Stavové LED indikátory

Stav 2N® VoiceBlue Next je indikován LED diodami na přední straně a straně systémových konektorů. Jednotlivé stavy jsou popsány v následující tabulce.

Umístění SIM karet

Na zadní straně 2N® VoiceBlue Next odklopte držák SIM karty, vložte SIM kartu a držák opět zaklopte včetně zaklapnutí pojistky proti odklopení.

Umístění SIM karet (čtyřkanálová varianta)

Na přední straně 2N® VoiceBlue Next se nachází čtyři SIM karty, vložte SIM kartu, tak aby čipové kontakty byly umístěny vpředu dole. SIM držáky jsou vybaveny technologií push&pull pro snadnou manipulaci se SIM kartami.

Upozornění

 • Služby operátora a SIM karty jako přesměrování, omezení hovorů, preferované sítě, SMS centrum atd. je nutné nastavit před vložením SIM karty do 2N® VoiceBlue Next v mobilním telefonu.
 • V případě použití dvou SIM karet je nutné aby obě SIM karty měly stejný PIN kód, nebo PIN kód neaktivní.
 • SIM karty vkládejte pouze pokud je 2N® VoiceBlue Next odpojena od napájení !

Licencování

Produkt 2N® VoiceBlue Next může obsahovat časově omezené softwarové licence (např. SIP signalizace, Mobility extension apod.). Licence je omezena na počet hodin, po které brána nabízí dostupné služby. Každý restart GSM brány přidá jednu hodinu k internímu licenčnímu počítadlu. Pro aktuální stav licence, prosím, použijte webové rozhraní brány (viz. kapitola 3.4), nebo AT rozhraní protokolu Telnet (viz. kapitola 4)

Upozornění

 • GSM brána, které vyprší licence nezpracovává žádné příchozí a odchozí hovory! Zažádejte v čas o prodloužení, nebo poskytnutí neomezené licence u vašeho prodejce!

Omezení použití v sítích GSM/UMTS

Některé typy 2N® VoiceBlue Next mohou obsahovat omezení použitelnosti GSM brány pouze v definovaných GSM/UMTS sítích. V tomto případě nebude možné použít GSM bránu v jiných než doporučených GSM/UMTS sítích. Tento stav je signalizován červeně u konkrétního GSM/UMTS modulu. Zároveň je v diagnostice uveden důvod „netw-err". Pro další informace, prosím, kontaktujte Vašeho prodejce.

Tip

 • Pro další informace, prosím, kontaktujte Vašeho prodejce.

Potencionální problémy v GSM/UMTS sítích

2N GSM brány fungují spolehlivě pod dlouhotrvajícím 100% zatížení. Následující problémy mohou být způsobeny GSM/UMTS sítěmi:

 • GSM/UMTS modul(y) se nemohou přihlásit do GSM sítě, logují se pomalu, nebo se občas odlogují. Tento problém může být způsoben následujícími situacemi:
  • Přijímaný signál z GSM/UMTS sítě je příliš nízký – doporučené minimum je −80dBm. V případě že signál je nižší, zkuste změnit polohu nebo typ antén!
  • GSM/UMTS buňka (BTS), kde jsou GSM/UMTS moduly přihlášeny, je přetížená. Zkuste změnit lokaci antén, či snižte počet GSM/UMTS modulů připojených do problémové GSM/UMTS sítě.
 • Jeden z GSM/UMTS modulů je stále odlogován, nebo není schopen provést odchozí hovor:
  • Tento stav indikuje možné přetížení GSM/UMTS sítě v místě instalace. Tento problém můžete odstranit nastavením parametru „Relax delay“ = 2 sekundy (viz kapitola 3.4 Konfigurační webové rozhraní, sekce GSM základní parametry). V případě že GSM modul se nezaloguje/odmítá hovor do GSM sítě i po restartu brány, zkontrolujte u svého GSM operátora zda používaná SIM karta nebo GSM modul nejsou ze strany GSM operátora blokovány.

Výrobce nenese zodpovědnost za jakékoli problémy s blokací SIM karty, nebo síťových služeb operátora v případě porušení smluvních podmínek používání SIM karty zvoleného operátora.