3.4 Konfigurační webové rozhraní

Základní údaje

Webové rozhraní 2N® VoiceBlue Next podporuje následující webové prohlížeče:

 • MS Internet Explorer v9
 • Mozilla Firefox v4 a vyšší

Ostatní webové prohlížeče mohou způsobit problémy. Doporučené rozlišení obrazovky je 1280x1024 a kvalita barev 32bit nebo vyšší. Konfigurační rozhraní je v současné době k dispozici pouze v anglické jazykové mutaci.

Tip

 • Pro lepší zobrazení použijte klávesu F11, která spustí stránku v režimu celé obrazovky (full-screen mode)

Přihlášení

Pro přihlášení k webovému konfiguračnímu rozhraní 2N® VoiceBlue Next zadejte do Vašeho webového prohlížeče IP adresu serveru. Zobrazí se Vám následující přihlašovací dialog.

K systému může být v jeden čas přihlášen pouze jeden uživatel. Podrobnosti o továrním nastavení přístupových údajů naleznete v kapitole 2.2.

Tip

 • Toto omezení platí pouze pro přístup na webové rozhraní, v případě použití Telnet rozhraní se omezení na deset současně přihlášených uživatelů.

V případě přihlášení je nastaven časový limit tři minuty5, který se automaticky obnoví při jakékoli uživatelské činnosti na webovém rozhraní. Po uplynutí tohoto času dojde k automatickému odhlášení aktuální uživatele. V případě kliknutí na „Reflesh“ se časový limit nastaví zpět na maximální hodnotu.

[5]Hodnotu časového limitu lze nastavit v sekci Gateway / Web configuration / Auto logout.

Upozornění

 • Je doporučeno tyto výchozí přihlašovací údaje po prvním přihlášení změnit. Výrazně tak zvýšíte bezpečnost Vašeho systému.

Významy webových ikon

Upozornění

 • K uložení změn je nutné použít tlačítko „Save settings", v opačném případě dojde ke ztrátě konfiguračních změn při opuštění aktuálního konfiguračního okna!

Domovská stránka

Bezprostředně po přihlášení se dostanete na hlavní stránku sekce „Gateway", která je zachycena na následujícím obrázku. V levé části naleznete menu, které je rozdělené na položky sloužící k ovládání brány a na položky pro konfiguraci brány.. V pravém horním rohu je vidět aktuální stav počítadla časového limitu přihlášení. Zároveň se zde nachází tlačítko „refresh" pro automatické obnovení tohoto časového limitu.

Na domovské stránce naleznete tlačítko Logout, které slouží k odhlášení uživatele. Po každém odhlášení budete upozorněni na úspěšné odhlášení ze. Tímto způsobem se můžete snáze chránit před opakovaným použitím Vašich přihlašovacích údajů.

V horním menu stránky se nachází další sekce:

 • SIM client – pro připojení k system  2N® SIM Star
 • SMS – sloužící pro příjem/odeslání SMS zpráv prostřednictvím webového rozhraní
 • Messaging – pro příjem/odesílání SMS přes protokoly SMPP nebo SMTP/POP3
 • Monitoring – slouží pro monitorování brány prostřednictvím protokolu SNMP
 • Utils – obsahující rozšiřující systémové nástroje (Ethernet trasování, trasování brány)
 • Management – slouží pro update firmware, nahrávání licencí a zálohu konfigurace

V hlavním okně naleznete informace o stavu licencování brány, verzi firmware a bootware brány a MAC adresy ethernet rozhraní 2N® VoiceBlue Next. Dále je zde možné nahrát novou licenci.