3.4.1 Gateway Control

Tato část slouží k:

 • Monitorování aktuálního stavu jednotlivých částí GSM brány
 • Kontrola a nastavení licence GSM brány
 • Prohlížení a uložení LOG souboru a informací o hovorech (CDR)

Firmware/licence

V tomto okně naleznete informace o stavu licencování brány, verzi firmware a bootware brány, MAC adresy ethernet rozhraní. Novou licenci lze nahrát přes webové rozhraní v sekci Management / Licence.

 • Firmware version – Aktuální verze firmware v připojené GSM bráně.
 • Bootware version – Aktuální verze bootware v připojené GSM bráně.
 • MAC address – MAC adresa ethernet rozhraní připojené GSM brány.
 • CPU serial number – Sériové číslo GSM brány ve tvaru M202-xxxxxxxxxx
 • Active – Licenčně povolené protokoly
  • SIP – podpora SIP protokolu
  • MEx – podpora funkce Mobility extension, "x" udává maximální počet uživatelů.
  • G729 – podpora hlasového kodeku G.729ab
  • TUN – podpora dálkového dohledu přes GSM-CSD
  • SMSU – počet SMS uživatelů
  • SMSS – SMPP podpora
  • SMSE – SMS@email podpora
  • SMSW – SMS přes web podpora
  • SNMP – SNMP monitoring podpora
 • Gateway limitation – doba provozu brány (případné licenční omezení)
 • Licence status – stav aktuální licence (odblokováno/zablokováno)

Upozornění

 • Po vypršení licenčního kódu dojde k zablokování licenčně povolených protokolů!
 • Auto licence – stav automatické licence (NO/YES) 

Upozornění

 • Auto licence je nahrávána prostřednictvím 2N® SIMStar serveru.
 • V případě, že je v době automatického licencování současný Licence status ve stavu blocked, dojde v průběhu nahrávání nové licence k restartu brány 2N® VoiceBlue NEXT.
 • V případě, že je v době automatického licencování současný Licence status ve stavu unblocked, dojde k prodloužení Gateway limitation bez restartu brány 2N® VoiceBlue NEXT.
 • Networks – seznam povolených/zakázaných GSM/UMTS sítí

Tip

 • Brána, na žádost prodejce, může obsahovat blokaci na funkčnost v určitých typech GSM/UMTS sítí. Tento stav je signalizován svítící červenou LED Ch 1 / Ch 2. V diagnostickém okně GSM modulu bude zobrazen stav "netw-err".
 • Pro další informace, prosím, kontaktujte Vašeho prodejce.
 • Licence key for gateway – položka, umožňující vložit novou licenci do připojení GSM brány.

Upozornění

 • Vložením nového licenčního kódu dojde k restartu GSM brány a přerušení všech probíhajících hovorů!

Date/Time

Okno pro nastavení aktuální datum a času v bráně. Zaškrtnutím položky „Synchronize with local PC" se automaticky nastaví položky Time a Date dle aktuálního času ve vašem PC.

Upozornění

 • Interní záložní zdroj udrží v chodu vnitřní zdroj hodin pouze po dobu několika hodin! Po delším odpojení GSM brány od napájení je třeba zkontrolovat aktuální datum a čas brány!

Voice Messages

Tato sekce slouží pro nahrávání, stahování a kontrolu hlasových zpráv . Podporovaný formát je PCM-Alaw, Mono, 8000 Hz, 8 bits.

IndexTyp zprávyPoužitíMax. délka(s)
0DISA messagePříchozí hovor z GSM/UMTS64
1ME"Hallo"Mobility Extension hovor4
2ME"Mobility extension"Mobility Extension hovor4
3ME"Please dial number"Mobility Extension hovor4
4ME"Text message"Mobility Extension hovor4
5ME"Activated"Mobility Extension hovor4
6ME"Deactivated"Mobility Extension hovor4
7ME"beeep"Mobility Extension hovor4
8ME"be,be,be"Mobility Extension hovor4
21GSM outgoing group 1Hovor přes odchozí GSM sk. 18
22GSM outgoing group 2Hovor přes odchozí GSM sk. 28
23GSM outgoing group 3Hovor přes odchozí GSM sk. 38
24GSM outgoing group 4Hovor přes odchozí GSM sk. 48
25GSM outgoing group 5Hovor přes odchozí GSM sk. 58
26GSM outgoing group 6Hovor přes odchozí GSM sk. 68
27GSM outgoing group 7Hovor přes odchozí GSM sk. 78
28GSM outgoing group 8Hovor přes odchozí GSM sk. 88
30Message 30Hlasový detektor8
31Message 31Hlasový detektor8
32Message 32Hlasový detektor8
33Message 33Hlasový detektor8
34Message 34Hlasový detektor8
35Message 35Hlasový detektor8
36Message 36Hlasový detektor8
37Message 37Hlasový detektor8

Hlasovou zprávu lze nahrávat do brány výběrem typu jednotlivých zpráv nebo lze využít detekce podle jména souboru. Detekce nastane, pokud je jméno souboru ve formátu: "mess[index zprávy][volitelný popisek].wav". Pro nahrávání více než jedné zprávy najednou, lze použít soubor typu .tar. 

Poznámka

 • Hlasové zprávy s indexem 30–37 slouží pro detekci hlasové zprávy poskytovatele mobilních služeb, přehrávané před spojením hovoru. Pokud nastane shoda přehrávané hlásky s některou z hlásek nahraných v bráně, dojde k automatickému ukončení hovoru nebo je hovor realizován přes poslední GSM odchozí skupinu nastavenou v LCR tabulce (pouze pokud je aktivní parametr ITD – Ignore tone detection in last group ) sekce Gateway Configuration / LCR table. Nastavení hlasového detektoru naleznete v sekci Gateway Configuration / GSM basic parameters / Voice message detector settings.

LOG file

Slouží pro vyčtení LOG souboru brány. V dolní části okna se nachází ikony pro uložení LOG souboru do souboru a obnovení LOG výpisu ve webovém okně.

 

Podrobné informace o jednotlivých typech záznamů naleznete v kapitole 4.3.

CDR file

Slouží pro vyčtení záznamů o hovorech (CDR) brány. V dolní části okna se nachází ikony pro uložení CDR souboru do PC a obnovení CDR výpisu ve webovém okně. Podrobné informace o formátu CDR naleznete v kapitole 4.4.

Upozornění

 • Maximální kapacita je 100000 hovorových záznamů. Po překročení limitu jsou automaticky mazány nejstarší záznamy!
 • V webovém rozhraní je zobrazováno pouze posledních 1000 call records.
 • Download velkého množství CDR záznamů může trvat až několik desítek vteřin.

SDR File

Slouží pro vyčtení záznamů o hovorech (SDR) brány. V dolní části okna se nachází ikony pro uložení SDR souboru do PC a obnovení SDR výpisu ve webovém okně. Podrobné informace o formátu SDR naleznete v kapitole 4.5.

Upozornění

 • Maximální kapacita je 100000 SMS záznamů. Po překročení limitu jsou automaticky mazány nejstarší záznamy!
 • V webovém rozhraní je zobrazováno pouze posledních 1000 SMS records.
 • Download velkého množství CDR záznamů může trvat až několik desítek vteřin.

Modules status

Okno s aktuálním stavem jednotlivých GSM/UMTS kanálů. Podrobné informace o jednotlivých stavech naleznete v kapitole 4.6.

Modules control

Okno s možností manuálního ovládání zvoleného GSM/UMTS modulu.

Statistics

Zobrazení aktuálních statistik o hovorech. V dolní části okna se nachází ikony pro uložení LOG souboru do souboru a obnovení výpisu ve webovém okně. Podrobné informace o formátu generovaných statistik naleznete v kapitole 4.7.

Current call info

Zobrazení aktuálně probíhajících hovorů. V dolní části okna se nachází ikony pro uložení LOG souboru do souboru a obnovení výpisu ve webovém okně.

Connection state

Zobrazení stavu všech dostupných konfiguračních relací. V dolní části okna se nachází ikony pro uložení LOG souboru do souboru a obnovení výpisu ve webovém okně. 

AutoCLIP routing table

Zobrazení aktuálního stavu tabulky AutoCLIP. V dolní části okna se nachází ikony pro uložení LOG souboru do souboru a obnovení výpisu ve webovém okně.

Poznámka

 • Maximální počet záznamů v AutoCLIP routing tabulce je 128 záznamů.

SIP registration

Zobrazení aktuálního stavu SIP registrace brány.

Online report

Okno s online spuštěným trasováním GSM brány.