4.4 Záznamy o hovorech - CDR

Aktuální CDR záznamy naleznete v sekci Gateway / Gateway control / CDR file, nebo pomocí AT&C / AT&CR AT příkazů v případě Telnet relace.

**Date Time Type Cause From/to Groups conn. durat. aoc-info gid CDN CGN IMSI/SCID

 • Sloupec 1: **
 • Sloupec 2: datum a čas hovoru
 • Sloupec 3status hovoru
  • I–FD : Nespojený příchozí hovor
  • I–OK : Úspěšně spojený příchozí hovor
  • O–FD : Nespojený odchozí hovor
  • O–OK : Úspěšně spojený odchozí hovor
 • Sloupec 4: GSM release kauza
 • Sloupec 5: číslo využitého kanálu / použitý GSM modul
 • Sloupec 6: použitá GSM skupina (C=CallBack)
 • Sloupec 7: čas potřebný ke spojení
 • Sloupec 8: čas jak dlouho hovor trval mmm:ss (max. 255:59), nebo zobrazena chybová kausa pro nespojený hovor.
 • Sloupec 9: cena hovoru (bude implementováno ve vyšších verzích firmware) / ID brány (volitelné)
 • Sloupec 10: volané číslo (CDN)
 • Sloupec 11: MSN číslo volajícího (CGN)
 • Sloupec 12: číslo slotu SIM karty / IMSI nebo SCID SIM karty