4.5 Záznamy o SMS - SDR

Aktuální SDR záznamy naleznete v sekci Gateway / Gateway control / SDR file nebo pomocí AT&CS / AT&CSR AT příkazů v případě Telnet relace.

** date   time    type    error   usr/gr/mo  ssec   date  time    pn/pt   gid

 • Sloupec 1: **
 • Sloupec 2: date/time – čas a datum vytvoření SDR záznamu
 • Sloupec 3: typ SMS
  • R-OK – delivered OK – přijatá SMS
  • S-FD – sending ERROR – chybné odeslání SMS
  • S-OK – send OK – SMS byla odeslána, nebyla požadována SMS doručenka
  • S-TO – sending timeout – SMS nebylo možné odeslat v nastaveném čase
  • D-ER – delivery ERROR – SMS nebyla doručena
  • D-OK – delivered OK – SMS doručena
  • D-TO – delivery timeout – SMS nebyla doručena v nastaveném čase
  • SANS – SMS after successful call
  • SNOS – SMS at no answer
  • SWEB – SMS odeslaná přes web interface
  • SSIM – simulovaná SMS byla poslána prostřednictvím 2N® SIMStar serveru
  • RSIM – simulovaná SMS byla přijata prostřednictvím 2N® SIMStar serveru
 • Sloupec 4 typ chyby
  • pro (D-OK): status z SMS doručenky (obvykle E – 000)
  • pro (D-ER): chybový kód z SMS doručenky
  • pro (S-FD): +CMS ERROR z modulu (obvykle E – 028)
  • pro (S-FD): interní chyba (E – 902 = no rule to send)
 • Sloupec 5:  id uživatele/SMS skupina/GSM modul
 • Sloupec 6:  čas za který brána odeslala SMS. 
 • Sloupec 7 : datum/čas 
  • V prvínm řádku – čas za který byla odeslána SMS. Pro dlouhou SMS čas odeslání všech částí.
  • Ve druhém řádku – čas přijetí SMS do databáze odchozích/příchozích SMS.
 • Sloupec 9: část SMS číslo/celkový počet částí
 • Sloupec 10: id brány