4.7 Statistiky

GSM brána automaticky generuje statistiky o všech odchozích a příchozích hovorech. Tyto statistiky lze smazat uživatelsky, nebo pomocí konfigurace (automatické smazání v definovaný den).

 

Vysvětlivky jednotlivých sloupců 

 • Group/network/module – typ hovoru
 • Reset – datum posledního resetu statistik
 • Minutes – počet provolaných minut převedený na čas hhhh:mm:ss
 • Calls – počet hovorů
 • SMS – počet odeslaných SMS
 • Reject – počet nespojených hovorů (není k dispozici volný GSM modul – hovor je odmítnut s kauzou 41(42))
 • Failed – počet nespojených hovorů (odmítnuté GSM sítí)
 • C.offs – počet nespojených hovorů (ukončeno volajícím)
 • Errors – terminated by calling party (chybný dotaz – např. nepovolený prefix)
 • Red.in – počet spojených hovorů (routováno na tuto GSM skupinu)
 • Redout – počet spojených hovorů (routováno na jinou GSM skupinu)

Vysvětlivky jednotlivých řádků

 • #i1 inc – příchozí skupina 1
 • #g1 out – odchozí skupina 1
 • #vi inc – všechny příchozí hovory přes rozhraní VoIP
 • #grpinc – všechny příchozí hovory přes rozhraní GSM/UMTS
 • #vi out – všechny odchozí hovory přes rozhraní VoIP
 • #grpout – všechny odchozí hovory přes rozhraní GSM/UMTS
 • #m0 inc – příchozí hovory přes m0 modul – lokální SIM
 • #m0 out – odchozí hovory přes m0 modul – lokální SIM
 • #m0 day – statistiky limitů modulu m0  
 • #m0 fre – statistiky tarifů modulu m0
 • #m0 rem – statistiky vzdálené SIM 

Statistiky jednotlivých odchozích a příchozích skupin

[Statistics of calls in groups]

group   (reset)    minutes  hhhh:mm:ss   calls  reject  failed  c.offs  errors

-----------------------------------------------------------------------------------------------

#i1 inc ( 2.01)          0     0:00:00       0       0       0       0       0

#i2 inc ( 2.01)          0     0:00:00       0       0       0       0       0

#i3 inc ( 2.01)          0     0:00:00       0       0       0       0       0

#i4 inc ( 2.01)          0     0:00:00       0       0       0       0       0

 

group   (reset)    minutes  hhhh:mm:ss   calls  reject  failed  red.in  redout

-----------------------------------------------------------------------------------------------

#g1 out ( 2.01)          0     0:00:00       0       0       0       0       0

#g2 out ( 2.01)          0     0:00:00       0       0       0       0       0

#g3 out ( 2.01)          0     0:00:00       0       0       0       0       0

#g4 out ( 2.01)          0     0:00:00       0       0       0       0       0

 

Statistiky příchozích hovorů na GSM modulech

[Statistics of incoming calls on all modules]

network (reset)    minutes  hhhh:mm:ss   calls  reject  failed  c.offs  errors

-----------------------------------------------------------------------------------------------

#vi inc ( 0.00)          0     0:00:00       0       0       0       0       0

#grpinc ( 0.00)        0     0:00:00       0       0       0       0       0

 

group   (reset)    minutes  hhhh:mm:ss   calls  reject  failed  c.offs  errors

-----------------------------------------------------------------------------------------------

#i1 inc ( 2.01)          0     0:00:00       0       0       0       0       0

#i2 inc ( 2.01)          0     0:00:00       0       0       0       0       0

#i3 inc ( 2.01)          0     0:00:00       0       0       0       0       0

#i4 inc ( 2.01)          0     0:00:00       0       0       0       0       0

 

module  (reset)    minutes  hhhh:mm:ss   calls  reject  failed  c.offs   smses

-----------------------------------------------------------------------------------------------

#m0 inc ( 2.01)          0        0:00:00       0       0       0       0       0

#m1 inc ( 2.01)          0        0:00:00       0       0       0       0       0

#m2 inc ( 2.01)          0        0:00:00       0       0       0       0       0

#m3 inc ( 2.01)          0        0:00:00       0       0       0       0       0

 

Statistiky odchozích hovorů na GSM modulech

[Statistics of outgoing calls on all modules]

network (reset)    minutes  hhhh:mm:ss   calls  reject  failed  c.offs  errors

-----------------------------------------------------------------------------------------------

#vi out ( 0.00)          0         0:00:00       0       0       0       0       0

#grpout ( 0.00)        0         0:00:00       0       0       0       0       0

 

group   (reset)    minutes  hhhh:mm:ss   calls  reject  failed  red.in  redout

-----------------------------------------------------------------------------------------------

#g1 out ( 2.01)          0         0:00:00       0       0       0       0       0

#g2 out ( 2.01)          0         0:00:00       0       0       0       0       0

#g3 out ( 2.01)          0         0:00:00       0       0       0       0       0

#g4 out ( 2.01)          0         0:00:00       0       0       0       0       0

 

module  (reset)    minutes  hhhh:mm:ss   calls  reject  failed  c.offs   smses

-----------------------------------------------------------------------------------------------

#m0 out ( 2.01)          0         0:00:00       0       0       0       0       0

#m1 out ( 2.01)          0         0:00:00       0       0       0       0       0

#m2 out ( 2.01)          0         0:00:00       0       0       0       0       0

#m3 out ( 2.01)          0         0:00:00       0       0       0       0       0

 

Statistiky jednotlivých GSM modulů

[Statistics of calls on module #0]

module (reset) minutes hhhh:mm:ss calls reject failed c.offs smses

-----------------------------------------------------------------------------------------------

#m0 inc  (12.03)      0      0:00:00         0        0        0       0        0

#m0 rem (12.03)     0      0:00:00         0        0        0       0        0

 

module (reset) minutes hhhh:mm:ss calls reject failed c.offs smses

-----------------------------------------------------------------------------------------------

#m0 out (12.03)      0      0:00:00         0        0        0       0        0

#m0 rem (12.03)     0      0:00:00         0        0        0       0        0

 

module (reset) minutes hhhh:mm:ss calls limit

-----------------------------------------------------------------------------------------------

#m0 day (12.03)      0      0:00:00         0        0     

#m0 rem (12.03)     0      0:00:00         0        0      

 

module (reset)    min0:ss     limit    min1:ss     limit     min2:ss     limit       min3:ss limit

-----------------------------------------------------------------------------------------------

#m0 fre (12.03)     0:00:00       0      0:00:00       0      0:00:00       0      0:00:00       0       

#m0 rem (12.03)   0:00:00       0      0:00:00       0      0:00:00       0      0:00:00       0