4.8 Trasování

2N® VoiceBlue Next umožňuje trasování provozu (VoIP, SIP, GSM). Trasování je dostupné pouze v jedné relaci v jeden čas, ostatní požadavky na trasování budou odmítnuty zprávou „BUSY". Vzhledem k velkému objemu dat doporučujeme před startem trasování aktivovat funkci zapisování komunikace do souboru. Jako terminál je možné použít jakýkoliv terminál podporující protokol Telnet (např. Hyperterminál, Putty aj.).

Tip

  • Před startem trasování je vhodné synchronizovat čas v GSM bráně, SIP proxy, popř. Vaším PC.

AT příkaz

  • AT%S92=x – Nastavení detailů trasování. Hodnota X viz následující tabulka
  • AT!R2 – Start trasování přes aktivní relaci
  • Jakýkoliv znak – Ukončení trasování

Výpis stavů vrstev 3 a 4

Výpis časové značky

Výpis SMP paketů

Výpis stavů vrstvy 2

Výpis LCR směrování

1

2

4

8

16

Výsledná hodnota X je dána součtem požadovaných funkcí (např. X= časové značky+LCR = 16+2 = 18)