4.9 Externí řízení SMS

Při aktivaci této funkce v aktivní telnet relaci GSM brána automaticky posílá informaci o příchozí SMS zprávě. Pomocí speciálních příkazů je možné také SMS odeslat.

 • AT – 'basic keep alive' command (answer 'OK')
 • AT!G=A6 – Activation of SMS control(can be activated only in one session at same time)
 • AT!G=A55 – Deactivation of SMS control
 • AT^MS=ch – GSM module [ch] status
 • AT^MI=ch – GSM module [ch] info
 • AT^SX=ch – Request to list all SMS messages and status confirmations saved in the SIM card / GSM module. Possible answers: *smserr(busy,list) or *smsinc (ix=1–255) for each saved SMS or status SMS. End of list or empty storage – *smsinc(ix=0), or *smserr 255
 • ST^SR=ch,ix – Request to read an SMS message or SMS status saved on the SIM card. Possible answers: *smserr (busy,read) or *smspdu
 • AT^SD=ch,ix – Request to delete an SMS message (or SMS status message). Possible answers: *smserr (busy,delete) or *smsdel
 • AT^SM=ch,len,pdu,csum – Request to send a message via GSM module 0..31 or via any GSM module (ch=32). Possible answers: *smserr (busy,write) or *smsout
 • AT^SG=grp[/id],len,pdu,csum – Request to send an SMS message via GSM outgoing group 1..8. Possible answers: *smserr (busy,write) or *smsout
 • AT^SS=ch,mem – Command for an SMS storage change. Ch (0–31) = module number. Mem (1;2;3) = SMS storage type

SMS Storages

 • Siemens/Cinterion: 1=SM, 2=ME, 3=ME
 • Ericsson: 1=SM, 2=ME, 3=ME
 • Wavecom: 1=SM, 2=ME, 3=SR
 • Huawei: 1=SM, 2=SM, 3=SM
 • SierraWir.: 1=SM, 2=ME, 3=SR
 • Motorola: 1=IM, 2=IM, 3=IM

(SM = SIM card, ME = module, SR = status report memory, IM = inbox memory)

 

Information Messages

 • *smsinc: ch,ix,sts,mem – An SMS message was received and saved into the SMS storage.
 • *smsrep: ch,ix,sts,mem – An SMS status confirmation was received.
 • *smsout: ch[/id],ref,req – An SMS message was sent and not saved into the SMS storage.
 • *smspdu: ch,ix,sts,len,pdu,csum – Content of SMS message or status confirmation.
 • *smsdel: ch,ix – An SMS message or status confirmation was deleted from position ix.
 • *smserr: ch[/id],ix,req,err,cms – Response to an error command.
 • *smssel: ch,cnt – Confirmation of an SMS storage change.