4.1 Komunikace pomocí terminálu

Zařízení 2N® VoiceBlue Next umožňuje komunikovat prostřednictvím TCP/IP Telnet protokolu. Maximální počet aktivních relací Telnet je deset. V případě vyššího počtu žádostí o spojení pomocí Telnet protokolu GSM brána toto spojení nepřijme.

Terminál

2N® VoiceBlue Next se chová jako ANSI terminál s echem. Příkazy se zadávají textově. Formát příkazu je AT[command]<CR>, nebo AT[command]<CR><LF>. Odpověď obsahuje až několik řádek, prázdnou řádku s <CR><LF> a typ odpovědi: OK, ERROR, nebo BUSY. Pro opakování příkazu použijte A/<CR>.

Brána vyžaduje heslo, hlásí se prompty „Login:" a „Password:". Brána pro konfiguraci využívá rozšířenou sadu AT příkazů Seznam AT příkazů terminálu je uveden v kapitole 4.2.

Příklad přihlašovacího okna:

  • [ VoiceBlue Next ] V–01.00.01 B–00.91
  • Date/time: 15.1.2010/20:56:53.98
  • SNumber: M202–1501270008
  • Login: Admin
  • Password: **

Přístupové údaje

2N® VoiceBlue Next přijímá Telnet žádosti na portu 23. Tento port nelze změnit pomocí konfigurace.

Přístupové heslo a jméno jsou identické s přístupovými údaji pomocí webového rozhraní. Z bezpečnostních důvodů nelze přístupové údaje měnit z Telnet rozhraní brány (pouze z webového rozhraní).

Tovární hodnoty přístupových údajů naleznete v kapitole 2.2