5.3.3 Kamera

Toto menu je dostupné pouze u přístupových jednotek 2N, které jsou vybaveny interní kamerou nebo umožňují připojit externí kameru. Signál z kamery lze odesílat pomocí e-mailů, streamovat pomocí ONVIF/RTSP protokolu na jiné zařízení (např. video surveilance) nebo jednoduše stahovat ze zařízení jako JPEG snímky pomocí HTTP protokolu.

Jako zdroj video signálu může být použita:

 • interní integrovaná kamera,
 • běžná externí IP kamera podporující RTSP stream s kodeky MJPEG (max. rozlišení 640 x 480) nebo H.264 (max. rozlišení 640 x 480 Base Line Profile). Maximální doporučená snímková frekvence je v obou případech 15 snímků za sekundu. Při vyšších snímkových frekvencích může docházet k nežádoucím efektům (snížení plynulosti přehrávání).

V menu Kamera se nastavují parametry kamery, jako je jas, sytost barev, příp. přihlašovací údaje pro externí IP kameru. Parametry související se streamováním videa se nacházejí v menu Služby > Streamování a Služby > E-Mail

Záložka Společné nastavení • Výchozí zdroj videa – nastavuje výchozí zdroj obrazu. Lze volit mezi interní kamerou (nebo analogovou kamerou připojenou k interkomu) nebo externí kamerou. Změna výchozího zdroje video signálu se uplatní u RTSP streamu a při použití HTTP API. V aplikaci 2N IP Eye je nutné externí kameru vybrat ručně. V případě, že externí kamera není správně připojena nebo nastavena, zobrazují se znaky N/A na modrém pozadí.

 • Živý náhled – zobrazí okno s živým náhledem ze zvolené kamery.

Záložka Interní kamera


 • Úroveň jasu – nastavuje jas obrazu kamery. Toto nastavení umožňuje celkově zesvětlit nebo ztmavit obraz.
 • Úroveň expozice – nastavuje jas obrazu kamery. Toto nastavení umožňuje celkově zesvětlit nebo ztmavit obraz.
 • Kontrast – nastavuje kontrast obrazu kamery.
 • Saturace barev – nastavuje sytost barev obrazu kamery.
 • Režim kamery – nastavte vhodnou kombinaci expozičního režimu a frekvence napájení, pokud je v obrazu kamery viditelné blikání. V případě vnitřní instalace lze volit mezi různými způsoby potlačení blikání obrazu způsobeného zdroji umělého světla. V případě venkovní instalace lze nastavit režim potlačení přímého slunečního světla.
 • Živý náhled – zobrazí okno s živým náhledem z kamery zařízení ve zvoleném režimu.

Skupina funkcí Pokročilá nastavení je platná pro 2N Access Unit QR.

 • Korekce obrazu – zapíná korekci rybího oka.
 • Uživatelský ořez obrazu – nastavuje výchozí centrované oříznutí obrazu (okraje jsou rovnoměrně ořezány).
 • Vyvážení bílé – nastavení fixního vyvážení bílé dle převládajícího zdroje světla je vhodné v případě, že nestačí automatické vyvážení bílé (nevhodně zvolená varianta vyvážení bílé vede k nežádoucímu zabarvení obrazu).
 • WDR povoleno – WDR (Wide Dynamic Range) je vhodné zapnout v případě, že jsou ve scéně velmi temná a zároveň velmi osvětlená místa. WDR zajistí, že bude vidět celá scéna.
 • Lokální kontrast – nastavením vyšší úrovně dojde ke zvýraznění kontrastu rozhraní světlých a tmavých částí scény.
 • Mapování tónů – nastavením vyšší úrovně dojde ke zvýraznění obrazu a zlepšení viditelnosti (obraz může mít v takovém případě zkreslenou barevnost).
 • Maximální doba expozice – nastavuje maximální dobu, po kterou je exponován a vytvářen jednotlivý snímek. Když je k dispozici více světla, nemusí být závěrka otevřena po celou dobu a kamera si automaticky nastaví kratší aktuální dobu expozice.

Upozornění

 • Po změně nastavení parametru Uživatelské oříznutí scény u zařízení s procesorem ARTPEC-7 je nutné zkontrolovat vymezení oblasti pro oblast detekce pohybu a oblast ochrany soukromí, která se prostorově změní, viz ilustrace. • Detekce pohybu zapnuta – umožňuje zapnout automatickou detekci pohybu z obrazu interní kamery. Pohyb je detekován pomoci sledování změny jasové složky ve vybrané části obrazu v čase. Při pohybu objektů v záběru kamery dochází ke změně určité části obrazu – aktivitě, kterou lze vyjádřit v procentech. Pokud aktivita překročí nastavený horní práh citlivosti je indikován pohyb. Pohyb je indikován tak dlouho, dokud aktivita neklesne pod nastavený dolní práh citlivosti. Prahy citlivosti lze nastavit podle požadavků, konkrétní instalace a stejně tak lze nastavit oblast detekce (výřez, ve kterém je sledovaná aktivita).


 • Práh citlivosti – umožňuje nastavit dolní a horní práh citlivosti a hysterezi algoritmu detekce pohybu. 
 • Oblast detekce – umožňuje nastavit obdélníkový výřez obrazu, ve kterém se provádí detekce pohybu.
 • Graf aktivity – zobrazuje historii detekované aktivity (změny jasové složky obrazu) společně s nastaveným dolním a horním prahem citlivosti.


 • Detekce pohybu – profil 1/2 zapnuta – umožňuje zapnout automatickou detekci pohybu z obrazu interní kamery. Pohyb je detekován pomocí sledování změny jasové složky ve vybrané části obrazu v čase. Při pohybu objektů v záběru kamery dochází ke změně určité části obrazu. Pokud aktivita překročí horní práh citlivosti, je indikován pohyb. Pohyb je indikován tak dlouho, dokud aktivita neklesne pod dolní práh citlivosti.

 • Oblast detekce – umožňuje nastavit obdélníkový výřez obrazu, ve kterém se provádí detekce pohybu.
 • Graf aktivity – zobrazuje historii detekované pohybové aktivity na časové ose. Zelená znamená žádný pohyb, šedá znamená detekovaný pohyb, ale nesplňuje podmínky filtrů, červená znamená detekovaný pohyb, který splňuje podmínky.
 • Režim – volí způsob detekce pohybu, která generuje zápis pohybové události. Každý režim je určen pro specifické scénáře a účely.
  • Spouštění událostí –  zachycuje okamžité, jednorázové pohyby. Příkladem použití je pořizování snímku, když někdo vstoupí do místnosti nebo se nějaký objekt pohne poblíž zařízení. Pomocí níže filtrů níže je možné definovat pohyby, které má kamera ignorovat.
  • Nahrávání – při detekci pohybu generuje pohybovou událost, která je automaticky prodloužena o 30 sekund. Pokud dojde k další pohybové události během těchto přidaných 30 sekund, budou tyto detekce pohybu sloučeny do jedné události. Tento režim zajišťuje nepřetržité pokrytí a brání generování více krátkých událostí. Tento režim je vhodný pro bezpečnostní nebo monitorovací účely (ONVIF).
  • Detekce přítomnosti obličejů – detekuje a zaznamená pohyb, pokud se v oblasti detekce objeví obličej. Tento režim může generovat pohybové události, i když se v oblasti objeví statické obrázky obličeje.
  • Detekce příchozích osob – detekuje a zaznamená pohybující se osoby. Tento režim eliminuje pohybové události generované detekcí statického obrázku obličeje.
 • Minimální doba neaktivity – nastavuje minimální dobu mezi dvěma událostmi detekce pohybu. Toto zabraňuje vzniku mnoha událostí v rychlém sledu za sebou.
 • Filtrovat objekty s trváním kratším než – nastavuje minimální dobu, po kterou musí být nepřetržitě detekován pohyb, aby byla vygenerována událost detekce pohybu. Rozsah nastavení je od 1 do 5 s, 0 tento filtr zakazuje. Pohyb musí splňovat i ostatní podmínky nastavené v této sekci.
 • Filtrovat objekty se šířkou menší než – nastavuje minimální šířku objektů relativně vůči celkové šířce obrazu kamery, kterou musí detekovaný objekt mít, aby došlo k vyhlášení události. Rozsah nastavení je od 1 do 100 %, 0 tento filtr zakazuje. Pohyb musí také splňovat další podmínky nastavené v této sekci.
 • Filtrovat objekty s výškou menší než – nastavuje minimální výšku objektů relativně vůči celkové výšce obrazu kamery, kterou musí detekovaný objekt mít, aby došlo k vyhlášení události. Rozsah nastavení je od 1 do 100 %, 0 tento filtr zakazuje. Pohyb musí také splňovat další podmínky nastavené v této sekci.
 • Filtrovat objekty s kymácením menším než – nastavuje rozsah pohybu, který když kymácející se objekt překročí, dojde k detekci pohybu. Rozsah je určen vůči celé šířce a výšce obrazu kamery. Nastavení nemá vliv na nekymácející se objekty. Rozsah nastavení je 1 až 20 %. 0 tento filtr zakazuje. Pohyb musí splňovat i ostatní podmínky nastavené v této sekci.

Upozornění

 • U zařízení s procesorem ARTPEC-7 jsou pohybující se objekty vyhodnocovány i mimo aktivní oblast, a to včetně nastavených filtrů (v případě použití Uživatelského ořezu obrazu budou objekty vyhodnocovány i v částech obrazu, které jsou oříznuty a uživatel je nevidí v náhledu). Objekty, které vstoupí do aktivní zóny, spustí následně událost detekovaného pohybu. Například při nastavení časového filtru na 5 s objekt, který se pohybuje mimo aktivní oblast po dobu 10 s, spustí událost detekovaného pohybu okamžitě po vstupu do aktivní oblasti, protože podmínku filtru již splnil mimo aktivní oblast. Objekt je nadále detekován i při opuštění aktivní zóny a při opětovném vstupu do aktivní oblasti aktivuje událost okamžitě (pokud úplně neopustí oblast obrazu z kamery a není 'zapomenut').


 • Ochrana soukromí povolena – povoluje funkci ochrany soukromí, která vymaskuje část obrazu zvolenou barvou nebo mozaikou.

 • Režim zakrytí – nastavuje barvu či mozaiku zakryté oblasti.
 • Hrubost mozaiky – nastavuje hrubost mozaiky v oblasti ochrany soukromí.
 • Oblast ochrany soukromí – nastavuje pozici a velikost oblasti ochrany soukromí.

Upozornění

 • Ochrana soukromí může omezovat činnost jiných funkcí, např. čtení QR kódů nebo detekci pohybu. Nedoporučujeme používat ochranu soukromí s uvedenými funkcemi zároveň.

Záložka Externí kamera

 • Kamera povolena – povoluje stahování RTSP streamu z externí IP kamery. Pro správnou funkci je nutné vyplnit platnou adresu RTSP streamu, příp. uživatelské jméno a heslo.

parametrpopispříklad / hodnoty
vcodec

video kodek

vcodec=h264 pro kodek H.264
vcodec=mjpeg pro  kodek MJPEG

vresrozlišení videa

vres=1920x1080 pro FullHD

fpssnímková frekvence

fps=15

(1 až 30 fps, maximální možná hodnota pro video kodek MJPEG je 15 fps)

vbrpřenosová rychlostvbr=768 pro 768 kbps
audioaudio
 • audio=1 (povoleno)
 • audio=0 (zakázáno)
zipstreamzipstream
 • zipstream=off (zakázáno)
 • zipstream=low
 • zipstream=medium
 • zipstream=high
 • zipstream=higher
 • Uživatelské jméno – jméno uživatele pro autentizaci připojení k externí IP kameře. Parametr je povinný pouze tehdy, pokud externí IP kamera vyžaduje autentizaci.
 • Heslo – heslo pro autentizaci připojení k externí IP kameře. Parametr je povinný pouze tehdy, pokud externí IP kamera vyžaduje autentizaci.
 • Lokální port pro RTP – nastavuje místní UDP port příjem RTP streamu.

V okně náhled kamery se zobrazuje aktuální obraz přijímaný z externí kamery. V případě, že externí kamera není správně připojena nebo nastavena, zobrazují se znaky N/A na modrém pozadí.
V okně Komunikace externí IP kamery se zobrazuje průběh RTSP komunikace s nastavenou externí IP kamerou včetně případných chyb a poruchových stavů.