2.2.1 Povrchová montáž

2N Access Unit M v základním balení bez příslušenství je uzpůsobena pro povrchovou instalaci (zeď, sádrokarton, zárubeň dveří).

Pomocí vrtací šablony zobrazené na krabici zařízení si připravte otvory požadovaných velikostí pro kabeláž a hmoždinky na vybrané místo v požadované výšce. Vyveďte kabeláž z připraveného otvoru.


Kovový držák ze zadní strany zařízení sejměte tahem směrem dolů. 

Varování

  • Nemanipulujte se šrouby na zadní straně zařízení!

Držák následně přivrtejte za použití přiložených vrutů skrz otvory tomu určené.

Propojte vyvedenou kabeláž s kabeláží 2N Access Unit M. Na přišroubovaný držák nasaďte zařízení opatrně shora dolů, po dosednutí na nosné prvky držáku upevněte pozici zašroubováním šroubku ze spodní strany přes otvor držáku do zařízení.