2.2.2 Montáž do zápustné instalační krabice

Zápustná instalační krabice (obj. č. 916121) umožňuje uložení kabelů ve stěně pod zařízením Access Unit M a montáž zařízení.

Poznámka

  • Zkrácením LAN kabelu u jednotek s obj. č. 9161121, 9161141, 9161151, 9161161 nedojde ke ztrátě záruky.

Montážní postup

Varování

  • Nemanipulujte se šrouby na zadní straně zařízení!


Vytvořte otvor o rozměrech 139,5 (v) × 51 (š) × 70 (h) mm pro uložení krabice. Sejměte krytku krabice a odstraňte záslepku pro protažení kabelů.

Krytku opět nasaďte na krabici, slouží jako rozpěra při zazdívání. Pokud je umístění krabice vyhovující, krabici zazděte.

Po vytvrdnutí zdícího materiálu odlomte postranní packy.

Vyjměte krytku z krabice.

Ze zadní strany zařízení sejměte kovový držák tahem směrem dolů.

Držák přišroubujte ke krytce krabice za použití přiložených šroubů.

Protáhněte kabely vedoucí ze zařízení otvorem v krytce. Držák přišroubovaný ke krytce přitlačte k zařízení a opatrně jej posuňte nahoru tak, aby packy držáku zajely pod hlavičky šroubů na zadní straně zařízení.

Připojujete-li zařízení k vyvedené kabeláži, zařízení na krytce zavěste za háčky krytky do otvorů ve spodní stěně zabudované krabice. Jednotlivé vodiče spojte.

Varování

  • Pro maximální možné zachování stupně krytí zaizolujte spoje vodičů smršťovací bužírkou s lepidlem!

Vložte vodiče do krabice, doporučená maximální délka uložených kabelů je 250 mm.

Krytku se zařízením vsaďte do krabice. Opatrným tahem směrem nahoru uvolněte zařízení z držáku. Aniž byste zařízení oddálili od stěny, vytočte jeho spodní část doleva podél stěny o cca 30 °. Ukotvěte krytku krabice zašroubováním šroubu do otvoru v pravé spodní části krabice.

Zařízení vraťte do vertikální polohy a nasaďte na držák. Po dosednutí na nosné prvky držáku upevněte pozici zařízení zašroubováním šroubu ze spodní strany přes otvor držáku do zařízení. Zatlačte horní část zařízení, čímž jej finálně upevníte na místě.