2.2.3 Montáž na montážní podložku

Montážní podložka slouží k uložení kabelů pod zařízení 2N® Access Unit M při povrchové instalaci.

Poznámka

  • Zkrácením LAN kabelu u jednotek s obj. č. 9161121, 9161141, 9161151, 9161161 nedojde ke ztrátě záruky.


Postup montáže:

Varování

Nemanipulujte se šrouby na zadní straně zařízení!

Pomocí vrtací šablony zobrazené na balení si připravte otvory pro hmoždinky na vybraném místě a v požadované výšce. V podložce vyřízněte otvor pro protažení kabelů.

Ze zadní strany zařízení sejměte kovový držák tahem směrem dolů.

Uložte kabely do podložky a podložku přiložte ke stěně. Připojujete-li zařízení k vyvedené kabeláži, spojte jednotlivé vodiče.

Varování

Pro maximální možné zachování stupně krytí zaizolujte spoje vodičů smršťovací bužírkou s lepidlem!

Ukotvěte podložku pomocí šroubů a hmoždinek k podkladu. Kovový držák přišroubujte k podložce.

Jednotku přiložte k podložce a zbytek kabelů opatrně vložte do podložky.

Jednotku nasaďte na držák tahem shora dolů tak, aby packy držáku zajely pod hlavičky šroubů na zadní straně zařízení. Po dosednutí na nosné prvky držáku upevněte pozici zařízení zašroubováním šroubu ze spodní strany přes otvor držáku do zařízení.