3.4.4 Monitoring

Tato sekce vám pomůže nastavit zasílání SNMP dotazů a trapů (upozornění). Seznam dostupných dotazů a trapů, tzv. MIB tabulku, můžete najít a stáhnout z webového rozhraní brány. Hlavním úkolem SNMP monitoringu je průběžně sledovat stavy vaší GSM brány, a pokud dojde k chybovému stavu, zasílat informaci o stavu na definované IP adresy. 

Seznam všech SNMP trapů posílaných bránou 2N® VoiceBlue Next naleznete v sekci Tabulka SNMP trapů.

Upozornění

 • Tato služba je licencována! Detailní informaci o současném stavu licence v GSM bráně naleznete v menu Management / Licence key.

Inforace

 • Je podporována verze protokolu SNMPv2.
 • Lze odesílat požadavky GETRequest, GETNextRequest a SETRequest.

Common settings

General

 • Signal level – maximální/minimální hodnota přijímaného signálu GSM/UMTS modulem. SNMP trap je automaticky poslán po překročení nastavených hodnot.
 • SMS bufer upper limit – definuje maximální stav zaplnění zaplnění SMS úložiště. Po překročení nastavené úrovně bude automaticky poslán SNMP trap.

SNMP

General

 • Enabled – zapíná/vypíná na zařízení službu SNMP

 • Community – SNMP komunita je skupina, které patří zařízení a řídící stanice, na kterých SNMP běží. Výchozí nastavení = public.

Servers

 • First SNMP server – příjemcova primární IP adresa a transportní port pro SNMP trapy a dotazy (výchozí nastavení portu = 162). Ujistěte se prosím, že jsou parametry vyplněné správně pro správnou funkci SNMP služby.  
 • Second SNMP server – příjemcova sekundární IP adresa a transportní port pro SNMP trapy a dotazy (výchozí nastavení portu = 162). Jestliže jsou tyto parametry vyplněné budou SNMP trapy zasílané na primární i sekundární IP adresu.

Identification

V této části lze nastavit kontaktní údaje

 • Contact - kontakt
 • Name - jméno
 • Location - poloha

Download MIB files

Tato sekce slouží ke stažení MIB souborů, které je nutné nahrát pro správnou funkci do vašeho MIB browseru.

Upozornění

SNMP služba funguje pouze tehdy jsou-li splněny následující podmínky:

 • SNMP služba je licencovaná v Management sekci.
 • Parametry primární IP adresa, transportní port a komunita jsou vyplněné.
 • SNMP služba je zapnutá v Monitoring sekci.