3.4.3.2 SMPP základní konfigurace - krok za krokem

Tato sekce slouží k základnímu nastavení GSM brány 2N® VoiceBlue Next pro posílání a příjem SMS prostřednictvím protokolu SMPP. Pro detailní nastavení je třeba důkladně přečíst ostatní body v sekci Zprávy.

Na obrázku 1 je znázorněno zasílání/příjem SMS pomocí protokolu SMPP. Po vytvoření uživatelských účtů na bráně 2N® VoiceBlue Next, je možné přijímat/posílat SMS zprávy prostřednictvím protokolu SMPP. Na obrázku je uvedené možné použití, kdy jsou na bráně 2N® VoiceBlue Next (zobrazené vpravo) vytvořené dva účty typu SMSC. K těmto účtům je připojená prostřednictvím protokolu SMPP druhá brána 2N® VoiceBlue Next (ESME) a PC, na kterém je spuštěná SMPP (ESME) aplikace. Pokud přijde na bránu 2N® VoiceBlue Next SMS prostřednictvím protokolu SMPP, je zpráva směrována podle odchozích pravidel brány a následně je odeslána do sítě GSM. V případě, že přijde SMS ze sítě GSM, je v bráně zpráva směrována podle příchozích pravidel a následně je odeslána přes SMPP k cílovému uživateli.

Obrázek: SMPP komunikace.

V následující základní konfiguraci jsou uvedeny kroky, které je nutné na bráně  2N® VoiceBlue Next  provést pro zprovoznění odesílání a příjmu SMS zpráv: 

 1. V menu Messaging / SMS grouping.
  1. Přiřadit zvolené GSM moduly do SMS Group ( tyto skupiny následně představují společného poskytovatele služeb a obsahují SIM se stejným tarifem).
  2. Přiřazení SMS skupin vytvořených v kroku 1.a do User Groups. Toto nastavení se provádí je li nutné využívat messaging s rozdílnými pravidly směrování např. pro různá oddělení společnosti.
 2. Vytvoření uživatelů v sekci Messaging / Users / Add
  1. Přiřazení uživatele do User Group.
  2. Nastavení Access type: SMPP (SMSC)
  3. Nastavení System ID a Password. Tyto údaje budou sloužit pro připojení k SMS serveru na GSM bráně pomocí ESME.
  4. Nastavení TCP spojení TCP type: server.
 3. Vytvoření pravidel příchozího směrování SMS v sekci Messaging / User Group / General settings / Incoming SMS routing / Add.
  1. Výběr skupiny na kterou bude přijímána SMS položkou Message from SMS group.
  2. V Action type nastavit, jak se bude s přijatou SMS pracovat. Např. Action type: Deliver to user pro příjem SMS na jednotlivé uživatele.
  3. Nastavení Deliver to user. Toto nastavení představuje konkrétního uživatele, kterému budou SMS doručeny.
 4. Vytvoření pravidel odchozího směrování SMS v sekci Messaging / User Group / General settings / Outgoing SMS routing / Add.V menu Messaging Modules grouping / SMS server enabled zapnout SMS server.
  1. Nastavit SMS group přes kterou bude směrována odchozí SMS v menu Message to SMS group.
  2. V Action type nastavit, jak se bude s odchozí SMS pracovat. Např. Action type: Submit from user odeslání SMS od konkrétního uživatele.
  3. Nastavení Submit from user. Toto nastavení představuje konkrétního uživatele, který bude SMS odesílat.

Pokud budete mít potíže, postupujte prosím podle následujících kroků:

 • Přečtěte si návod k použití a pečlivě zkontrolujte všechny parametry.
 • Zde najdete odpovědi na často kladené otázky  http://faq.2n.cz.
 • Obraťte se na svého servisního partnera.

Pro zvýšení šance úspěšné instalace doporučujeme absolvovat certifikované školení 2N.